Den europæiske naboskabspolitik

01-01-2018

Den europæiske naboskabspolitik (ENP) omfatter Algeriet, Armenien, Aserbajdsjan, Egypten, Georgien, Hviderusland, Israel, Jordan, Libanon, Libyen, Marokko, Moldova, Palæstina, Syrien, Tunesien og Ukraine. Den sigter mod at skabe øget velstand, stabilitet og sikkerhed for alle. Den er baseret på demokrati, retsstatsprincippet og respekt for menneskerettighederne, og den er en bilateral politik mellem EU og hvert af partnerlandene, som forstærkes af regionale samarbejdsinitiativer: Det Østlige Partnerskab (Østpartnerskabet) og Middelhavsunionen[1].

Den europæiske naboskabspolitik (ENP) omfatter Algeriet, Armenien, Aserbajdsjan, Egypten, Georgien, Hviderusland, Israel, Jordan, Libanon, Libyen, Marokko, Moldova, Palæstina, Syrien, Tunesien og Ukraine. Den sigter mod at skabe øget velstand, stabilitet og sikkerhed for alle. Den er baseret på demokrati, retsstatsprincippet og respekt for menneskerettighederne, og den er en bilateral politik mellem EU og hvert af partnerlandene, som forstærkes af regionale samarbejdsinitiativer: Det Østlige Partnerskab (Østpartnerskabet) og Middelhavsunionen[1].