Det europæiske borgerinitiativ

01-02-2018

Det europæiske borgerinitiativ (ECI) er et vigtigt instrument for deltagelsesdemokrati i Den Europæiske Union. Det gør det muligt for en million europæiske borgere fra mindst en fjerdedel af Unionens medlemsstater at opfordre Kommissionen til at fremsætte et forslag til retsakt til at gennemføre EU's traktater. Siden forordning (EU) nr. 211/2011, som fastsætter de nærmere procedurer og betingelser for det europæiske borgerinitiativ, blev taget i anvendelse, er fire initiativer med held blevet forelagt Kommissionen.

Det europæiske borgerinitiativ (ECI) er et vigtigt instrument for deltagelsesdemokrati i Den Europæiske Union. Det gør det muligt for en million europæiske borgere fra mindst en fjerdedel af Unionens medlemsstater at opfordre Kommissionen til at fremsætte et forslag til retsakt til at gennemføre EU's traktater. Siden forordning (EU) nr. 211/2011, som fastsætter de nærmere procedurer og betingelser for det europæiske borgerinitiativ, blev taget i anvendelse, er fire initiativer med held blevet forelagt Kommissionen.