Retten til at indgive andragender

01-10-2017

Siden Maastrichttraktatens ikrafttræden har enhver borger i EU haft mulighed for at indgive andragender til Europa-Parlamentet, i form af en klage eller en anmodning, om forhold, der falder ind under EU's virksomhedsområde. Disse andragender behandles af Europa-Parlamentets Udvalg for Andragender, som træffer afgørelse om, hvorvidt de opfylder betingelserne for at blive behandlet, og derefter behandler andragenderne.

Siden Maastrichttraktatens ikrafttræden har enhver borger i EU haft mulighed for at indgive andragender til Europa-Parlamentet, i form af en klage eller en anmodning, om forhold, der falder ind under EU's virksomhedsområde. Disse andragender behandles af Europa-Parlamentets Udvalg for Andragender, som træffer afgørelse om, hvorvidt de opfylder betingelserne for at blive behandlet, og derefter behandler andragenderne.