Små og mellemstore virksomheder

01-01-2018

Mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder (SMV'er) udgør 99 % af alle virksomheder i EU. De skaber to ud af tre job i den private sektor og bidrager til mere end halvdelen af den samlede merværdi, der skabes af virksomheder i EU. Der er blevet vedtaget en række forskellige handlingsprogrammer til støtte for SMV'er såsom den såkaldte »Small Business Act«, Horisont 2020 og Cosme-programmet. De sigter på at øge SMV'ernes konkurrenceevne gennem forskning og innovation og på at forbedre deres adgang til finansiering.

Mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder (SMV'er) udgør 99 % af alle virksomheder i EU. De skaber to ud af tre job i den private sektor og bidrager til mere end halvdelen af den samlede merværdi, der skabes af virksomheder i EU. Der er blevet vedtaget en række forskellige handlingsprogrammer til støtte for SMV'er såsom den såkaldte »Small Business Act«, Horisont 2020 og Cosme-programmet. De sigter på at øge SMV'ernes konkurrenceevne gennem forskning og innovation og på at forbedre deres adgang til finansiering.