Biodiversitet, arealanvendelse og skovbrug

01-02-2018

De Forenede Nationers konference om miljø og udvikling i 1992 var et stort skridt fremad i forbindelse med bevarelse af biodiversitet og beskyttelse af naturen takket være vedtagelsen af konventionen om den biologiske mangfoldighed. EU har spillet en vigtig international rolle i at finde løsninger på tab af biologisk mangfoldighed, klimaforandringer og ødelæggelse af tropiske regnskove. I 2011 har EU forpligtet sig til at standse tabet af biodiversitet og nedbrydelsen af økosystemtjenester i EU inden 2020. Andre mål fastsat i habitatdirektivet eller i konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES) er endnu ikke opfyldt. Den globale Parisaftale om klimaændringer, der blev indgået i december 2015 for at afbøde virkningerne af klimaændringerne, og den efterfølgende EU-lovgivning til gennemførelse af aftalen forventes at få en positiv indvirkning på bevarelsen af biodiversiteten og skovene i de kommende årtier. Siden 1992 har LIFE-programmet med sine tre komponenter været det vigtigste finansielle instrument til beskyttelse af biodiversiteten i EU.

De Forenede Nationers konference om miljø og udvikling i 1992 var et stort skridt fremad i forbindelse med bevarelse af biodiversitet og beskyttelse af naturen takket være vedtagelsen af konventionen om den biologiske mangfoldighed. EU har spillet en vigtig international rolle i at finde løsninger på tab af biologisk mangfoldighed, klimaforandringer og ødelæggelse af tropiske regnskove. I 2011 har EU forpligtet sig til at standse tabet af biodiversitet og nedbrydelsen af økosystemtjenester i EU inden 2020. Andre mål fastsat i habitatdirektivet eller i konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES) er endnu ikke opfyldt. Den globale Parisaftale om klimaændringer, der blev indgået i december 2015 for at afbøde virkningerne af klimaændringerne, og den efterfølgende EU-lovgivning til gennemførelse af aftalen forventes at få en positiv indvirkning på bevarelsen af biodiversiteten og skovene i de kommende årtier. Siden 1992 har LIFE-programmet med sine tre komponenter været det vigtigste finansielle instrument til beskyttelse af biodiversiteten i EU.