Bekæmpelse af klimaændringer

01-02-2018

På FN's klimakonference i Paris i december 2015 nåede parterne fra hele verden til enighed om at begrænse den globale opvarmning til væsentligt mindre end 2°C over det førindustrielle niveau. EU har forpligtet sig på at nedbringe drivhusgasemissionerne med mindst 40 % under 1990-niveauet senest i 2030 og samtidig forbedre energieffektiviteten med 27 % og øge de vedvarende energikilders andel af det endelige forbrug med 27 %. En central mekanisme i bekæmpelsen af klimaændringer er EU's emissionshandelssystem (ETS).

På FN's klimakonference i Paris i december 2015 nåede parterne fra hele verden til enighed om at begrænse den globale opvarmning til væsentligt mindre end 2°C over det førindustrielle niveau. EU har forpligtet sig på at nedbringe drivhusgasemissionerne med mindst 40 % under 1990-niveauet senest i 2030 og samtidig forbedre energieffektiviteten med 27 % og øge de vedvarende energikilders andel af det endelige forbrug med 27 %. En central mekanisme i bekæmpelsen af klimaændringer er EU's emissionshandelssystem (ETS).