Konkurrencepolitik

01-02-2018

Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) indeholder i artikel 101-109 regler om konkurrencen på det indre marked. Ifølge disse regler er konkurrencebegrænsende aftaler mellem virksomheder forbudt. Virksomheder med en dominerende stilling på markedet må ikke misbruge deres stilling og dermed hindre handelen mellem medlemsstaterne. Fusioner og virksomhedsovertagelser med fællesskabsdimension kontrolleres af Kommissionen og kan i visse tilfælde forbydes. Statsstøtte, der begunstiger visse virksomheder eller visse produktioner, og som fordrejer konkurrencevilkårene, er forbudt, men kan godkendes i visse tilfælde. Konkurrencereglerne gælder også for offentlige virksomheder, offentlige tjenesteydelser og tjenesteydelser af almen interesse. Hvis opfyldelsen af målsætningerne med disse særlige ydelser er truet, kan konkurrencereglerne sættes ud af kraft.

Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) indeholder i artikel 101-109 regler om konkurrencen på det indre marked. Ifølge disse regler er konkurrencebegrænsende aftaler mellem virksomheder forbudt. Virksomheder med en dominerende stilling på markedet må ikke misbruge deres stilling og dermed hindre handelen mellem medlemsstaterne. Fusioner og virksomhedsovertagelser med fællesskabsdimension kontrolleres af Kommissionen og kan i visse tilfælde forbydes. Statsstøtte, der begunstiger visse virksomheder eller visse produktioner, og som fordrejer konkurrencevilkårene, er forbudt, men kan godkendes i visse tilfælde. Konkurrencereglerne gælder også for offentlige virksomheder, offentlige tjenesteydelser og tjenesteydelser af almen interesse. Hvis opfyldelsen af målsætningerne med disse særlige ydelser er truet, kan konkurrencereglerne sættes ud af kraft.