Den europæiske pengepolitik

01-02-2018

Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) omfatter ECB og alle EU-medlemsstaternes centralbanker. Hovedmålet med ESCB er at fastholde prisstabilitet. For at nå sin primære målsætning baserer ECB's Styrelsesråd sine afgørelser på en pengepolitisk strategi, der bygger på to søjler og gennemfører dem ved at bruge både ordinære og ekstraordinære pengepolitiske foranstaltninger. De vigtigste instrumenter i ECB's ordinære pengepolitik er markedsoperationer, stående faciliteter og opretholdelse af mindstereserver. Som svar på den finansielle krise har ECB også ændret sin kommunikationsstrategi ved at give vejledning om den fremtidige retning (forward guidance) for ECB's rentepolitik, der er betinget af udsigten for prisstabilitet, og har truffet en række ekstraordinære pengepolitiske foranstaltninger. Disse omfatter køb af aktiver og statsobligationer på det sekundære marked med henblik på at sikre prisstabiliteten og effektiviteten af den pengepolitiske transmissionsmekanisme.

Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) omfatter ECB og alle EU-medlemsstaternes centralbanker. Hovedmålet med ESCB er at fastholde prisstabilitet. For at nå sin primære målsætning baserer ECB's Styrelsesråd sine afgørelser på en pengepolitisk strategi, der bygger på to søjler og gennemfører dem ved at bruge både ordinære og ekstraordinære pengepolitiske foranstaltninger. De vigtigste instrumenter i ECB's ordinære pengepolitik er markedsoperationer, stående faciliteter og opretholdelse af mindstereserver. Som svar på den finansielle krise har ECB også ændret sin kommunikationsstrategi ved at give vejledning om den fremtidige retning (forward guidance) for ECB's rentepolitik, der er betinget af udsigten for prisstabilitet, og har truffet en række ekstraordinære pengepolitiske foranstaltninger. Disse omfatter køb af aktiver og statsobligationer på det sekundære marked med henblik på at sikre prisstabiliteten og effektiviteten af den pengepolitiske transmissionsmekanisme.