Bekæmpelse af svig og beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser

01-01-2018

Unionens virksomhed for så vidt angår budgetkontrol foregår på grundlag af to principper: det første princip er selve budgetkontrollen, det andet princip omhandler beskyttelsen af Unionens finansielle interesser og bekæmpelse af svig.

Unionens virksomhed for så vidt angår budgetkontrol foregår på grundlag af to principper: det første princip er selve budgetkontrollen, det andet princip omhandler beskyttelsen af Unionens finansielle interesser og bekæmpelse af svig.