Europæiske grupper for territorialt samarbejde (EGTS)

01-11-2017

De europæiske grupper for territorialt samarbejde (EGTS) blev oprettet for at fremme grænseoverskridende og interregionalt samarbejde mellem medlemsstaterne eller deres regionale og lokale myndigheder. EGTS sætter disse partnere i stand til at gennemføre fælles projekter, udveksle ekspertise og forbedre koordineringen på området for fysisk planlægning.

De europæiske grupper for territorialt samarbejde (EGTS) blev oprettet for at fremme grænseoverskridende og interregionalt samarbejde mellem medlemsstaterne eller deres regionale og lokale myndigheder. EGTS sætter disse partnere i stand til at gennemføre fælles projekter, udveksle ekspertise og forbedre koordineringen på området for fysisk planlægning.