Producentorganisationer og den fælles markedsordning for fiskevarer

01-01-2018

Den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter var den første komponent i den fælles fiskeripolitik. Dens muligheder for at gribe ind på baggrund af den seneste krise i fiskerisektoren blev betragtet som begrænsede på grund af karakteren af dens interventionsmekanismer og den begrænsede finansiering, de blev tildelt. Dette førte til en omfattende reform, der fastlagde et nyt sæt rammer for den fælles markedsordning og den samlede fælles fiskeripolitik med virkning fra 2014. Den reviderede fælles markedsordning forbedrer markedsovervågningen, fødevaresikkerheden og forbrugeroplysningen og fremmer markedsføringen af regionale produkter.

Den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter var den første komponent i den fælles fiskeripolitik. Dens muligheder for at gribe ind på baggrund af den seneste krise i fiskerisektoren blev betragtet som begrænsede på grund af karakteren af dens interventionsmekanismer og den begrænsede finansiering, de blev tildelt. Dette førte til en omfattende reform, der fastlagde et nyt sæt rammer for den fælles markedsordning og den samlede fælles fiskeripolitik med virkning fra 2014. Den reviderede fælles markedsordning forbedrer markedsovervågningen, fødevaresikkerheden og forbrugeroplysningen og fremmer markedsføringen af regionale produkter.