Den Europæiske Union og dens handelspartnere

01-02-2018

EU har gennem årene bevæget sig væk fra fremstilling af arbejdskraftintensive produkter af lav værdi for at specialisere sig i mærkevarer af højere værdi. Med dets åbne økonomi er handel af afgørende betydning for EU. For at overvinde handelshindringer og skabe lige konkurrencevilkår for sine virksomheder har Unionen indledt forhandlinger om indgåelse af en række frihandelsaftaler. EU er også en af stifterne af og en hovedaktør i Verdenshandelsorganisationen (WTO).

EU har gennem årene bevæget sig væk fra fremstilling af arbejdskraftintensive produkter af lav værdi for at specialisere sig i mærkevarer af højere værdi. Med dets åbne økonomi er handel af afgørende betydning for EU. For at overvinde handelshindringer og skabe lige konkurrencevilkår for sine virksomheder har Unionen indledt forhandlinger om indgåelse af en række frihandelsaftaler. EU er også en af stifterne af og en hovedaktør i Verdenshandelsorganisationen (WTO).