De sydlige partnere

01-02-2018

Den europæiske naboskabspolitik (ENP) omfatter Algeriet, Egypten, Israel, Jordan, Libanon, Libyen, Marokko, Palæstina, Syrien og Tunesien. Den består af bilaterale politikker mellem EU og de ti enkelte partnerlande samt en regional samarbejdsramme, Middelhavsunionen. Som reaktion på opstandene i dets sydlige naboskabsområde øgede EU i 2011 støtten til den demokratiske omstillingsproces inden for rammerne af ENP. EU reviderede ENP yderligere i 2015.

Den europæiske naboskabspolitik (ENP) omfatter Algeriet, Egypten, Israel, Jordan, Libanon, Libyen, Marokko, Palæstina, Syrien og Tunesien. Den består af bilaterale politikker mellem EU og de ti enkelte partnerlande samt en regional samarbejdsramme, Middelhavsunionen. Som reaktion på opstandene i dets sydlige naboskabsområde øgede EU i 2011 støtten til den demokratiske omstillingsproces inden for rammerne af ENP. EU reviderede ENP yderligere i 2015.