Politisamarbejde

01-01-2018

Det vigtigste redskab for politisamarbejdet er Den Europæiske Politienhed (Europol), der er et centralt element i den bredere europæiske interne sikkerhedsstruktur. Samarbejdet og politikkerne er stadig under udvikling med særlig fokus på mere effektivt at imødegå EU-dækkende trusler og kriminalitet og, navnlig for Europa-Parlamentets vedkommende, at gøre det under overholdelse af de grundlæggende rettigheder og databeskyttelsesreglerne.

Det vigtigste redskab for politisamarbejdet er Den Europæiske Politienhed (Europol), der er et centralt element i den bredere europæiske interne sikkerhedsstruktur. Samarbejdet og politikkerne er stadig under udvikling med særlig fokus på mere effektivt at imødegå EU-dækkende trusler og kriminalitet og, navnlig for Europa-Parlamentets vedkommende, at gøre det under overholdelse af de grundlæggende rettigheder og databeskyttelsesreglerne.