Bekæmpelse af fattigdom, social udstødelse og forskelsbehandling

01-04-2018

Ved at støtte medlemsstaterne i kampen mod fattigdom, social udstødelse og forskelsbehandling sigter EU mod at forstærke det europæiske samfunds rummelighed og samhørighed og sikre alle borgere lige adgang til forhåndenværende muligheder og ressourcer.

Ved at støtte medlemsstaterne i kampen mod fattigdom, social udstødelse og forskelsbehandling sigter EU mod at forstærke det europæiske samfunds rummelighed og samhørighed og sikre alle borgere lige adgang til forhåndenværende muligheder og ressourcer.