Den Økonomiske og Monetære Unions historie

01-02-2018

Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU) er resultatet af en gradvis økonomisk integration i EU. Det er en udvidelse af EU's indre marked med fælles produktreguleringer og fri bevægelighed for varer, kapital, arbejdskraft og tjenesteydelser. Der er blevet indført en fælles valuta, euroen, i euroområdet, som på nuværende tidspunkt består af 19 EU-medlemsstater. Alle 28 EU-medlemsstater — med undtagelse af Det Forenede Kongerige og Danmark — skal indføre euroen efter mindst to års deltagelse i ERM II og opfyldelse af konvergenskriterierne. En fælles monetær politik fastlægges af Den Europæiske Centralbank (ECB) og suppleres af harmoniserede finanspolitikker og koordinerede økonomiske politikker. I Den Økonomiske og Monetære Union er der ikke én enkelt institution, der er ansvarlig for den økonomiske politik. I stedet deles ansvaret mellem medlemsstaterne og flere EU-institutioner.

Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU) er resultatet af en gradvis økonomisk integration i EU. Det er en udvidelse af EU's indre marked med fælles produktreguleringer og fri bevægelighed for varer, kapital, arbejdskraft og tjenesteydelser. Der er blevet indført en fælles valuta, euroen, i euroområdet, som på nuværende tidspunkt består af 19 EU-medlemsstater. Alle 28 EU-medlemsstater — med undtagelse af Det Forenede Kongerige og Danmark — skal indføre euroen efter mindst to års deltagelse i ERM II og opfyldelse af konvergenskriterierne. En fælles monetær politik fastlægges af Den Europæiske Centralbank (ECB) og suppleres af harmoniserede finanspolitikker og koordinerede økonomiske politikker. I Den Økonomiske og Monetære Union er der ikke én enkelt institution, der er ansvarlig for den økonomiske politik. I stedet deles ansvaret mellem medlemsstaterne og flere EU-institutioner.