Eastman-Bygningen: En arkitektonisk perle i Bruxelles til Huset for Europæisk Historie

28-04-2017

Eastman-Bygningen, der ligger i hjertet af Leopoldkvarteret lige i nærheden af de europæiske institutioner, rummer Huset for Europæisk Historie, der slår sine døre i 2017. Valget og renoveringen af den tidligere tandklinik gør det muligt at fremhæve historien bag denne bygning, som er en vigtig del af Bruxelles og Europas kulturarv. Tandklinikken blev opført i 1935 af George Eastman Kodak, grundlæggeren af virksomheden Kodak, i Leopoldparken, der siden slutningen af det 19. århundrede havde været centrum for både videnskabelige aktiviteter og fritidsaktiviteter. Europa-Parlamentet lejede i 1985 bygningen, som havde fungeret som offentlig klinik, undervisningsinstitution og alderdomshjem, for her at etablere administrative tjenester, et trykkeri og en vuggestue. I årenes løb har andre europæiske organer som Den Europæiske Ombudsmand og Den Europæiske Revisionsret også anvendt bygningen. I 2009 besluttede Europa-Parlamentet efter en omfattende renovering og udvidelse at installere Huset for Europæisk Historie her. Huset for Europæisk Historie sigter mod at præsentere de seneste to århundreders europæiske historie gennem en stærkt moderne museumsteknik. Eastman-Bygningen bevarer således sin uddannelsesmæssige og sociale rolle ad anden vej.

Eastman-Bygningen, der ligger i hjertet af Leopoldkvarteret lige i nærheden af de europæiske institutioner, rummer Huset for Europæisk Historie, der slår sine døre i 2017. Valget og renoveringen af den tidligere tandklinik gør det muligt at fremhæve historien bag denne bygning, som er en vigtig del af Bruxelles og Europas kulturarv. Tandklinikken blev opført i 1935 af George Eastman Kodak, grundlæggeren af virksomheden Kodak, i Leopoldparken, der siden slutningen af det 19. århundrede havde været centrum for både videnskabelige aktiviteter og fritidsaktiviteter. Europa-Parlamentet lejede i 1985 bygningen, som havde fungeret som offentlig klinik, undervisningsinstitution og alderdomshjem, for her at etablere administrative tjenester, et trykkeri og en vuggestue. I årenes løb har andre europæiske organer som Den Europæiske Ombudsmand og Den Europæiske Revisionsret også anvendt bygningen. I 2009 besluttede Europa-Parlamentet efter en omfattende renovering og udvidelse at installere Huset for Europæisk Historie her. Huset for Europæisk Historie sigter mod at præsentere de seneste to århundreders europæiske historie gennem en stærkt moderne museumsteknik. Eastman-Bygningen bevarer således sin uddannelsesmæssige og sociale rolle ad anden vej.