ændringstraktaten og dens indvirkning på struktur- og samhørighedspolitikkerne: en positiv udvikling for europa-parlamentet

10-10-2007

Dette notat beskriver vejen mod en ny traktat og undersøger dens indvirkning på struktur- og samhørighedspolitikkerne. I notatet ses der også nærmere på reaktionerne og bidragene fra hovedaktørerne, de europæiske institutioner og repræsentanterne for civilsamfundet: Parlamentet, Kommissionen, Den Europæiske Centralbank, Regionsudvalget, Den Europæiske Faglige Samarbejdsorganisation for blot at nævne nogle få. Til sidst beskrives de former for ratificering, der ventes efter vedtagelsen af den endelige tekst.

Dette notat beskriver vejen mod en ny traktat og undersøger dens indvirkning på struktur- og samhørighedspolitikkerne. I notatet ses der også nærmere på reaktionerne og bidragene fra hovedaktørerne, de europæiske institutioner og repræsentanterne for civilsamfundet: Parlamentet, Kommissionen, Den Europæiske Centralbank, Regionsudvalget, Den Europæiske Faglige Samarbejdsorganisation for blot at nævne nogle få. Til sidst beskrives de former for ratificering, der ventes efter vedtagelsen af den endelige tekst.