Status for gennemførelsen af den europæiske referenceramme for kvalifikationer

15-03-2012

EQF udgør et instrument til fremme af mobiliteten blandt arbejdstagere og studerende samt fremme af livslang læring gennem nationale kvalifikationssystemer og referencerammer. Denne undersøgelse analyserer relevansen, gennemførelsen og de første resultater samt konkluderer, at selv om gennemførelsen af EQF kan betragtes som vellykket, er der stadig en række problemer, som udfordrer den fuldstændige og troværdige gennemførelse af EQF. Gennemførelsen af EQF bør dog fortsætte, forudsat at de rette betingelser er opfyldt.

EQF udgør et instrument til fremme af mobiliteten blandt arbejdstagere og studerende samt fremme af livslang læring gennem nationale kvalifikationssystemer og referencerammer. Denne undersøgelse analyserer relevansen, gennemførelsen og de første resultater samt konkluderer, at selv om gennemførelsen af EQF kan betragtes som vellykket, er der stadig en række problemer, som udfordrer den fuldstændige og troværdige gennemførelse af EQF. Gennemførelsen af EQF bør dog fortsætte, forudsat at de rette betingelser er opfyldt.

Ekstern forfatter

Simon Broek, Bert-Jan Buiskool, Marcia van Oploo and Suzanne de Visser (Panteia/Research voor Beleid)