Erasmus for Alle (2014-2020)

16-04-2012

Det foreslåede Erasmus for Alle-program (2014-2020) sigter mod at samle en lang række EU-aktiviteter inden for videregående uddannelse, skoleuddannelse, erhvervsuddannelse og voksenuddannelse, ungdomspolitik og breddeidræt. I dette notat præsenteres og gennemgås den foreslåede kontekst, opbygning, indhold og forvaltningsstruktur. Desuden fremsættes der 10 henstillinger, som skal sikre, at det foreslåede program ikke blot søger at strømline forvaltningseffektiviteten, men også lægger tilstrækkelig vægt på de individuelle politiske behov inden for forskellige sektorer. Endelig indeholder den en detaljeret redegørelse for den planlagte aktion og budgettildelingen.

Det foreslåede Erasmus for Alle-program (2014-2020) sigter mod at samle en lang række EU-aktiviteter inden for videregående uddannelse, skoleuddannelse, erhvervsuddannelse og voksenuddannelse, ungdomspolitik og breddeidræt. I dette notat præsenteres og gennemgås den foreslåede kontekst, opbygning, indhold og forvaltningsstruktur. Desuden fremsættes der 10 henstillinger, som skal sikre, at det foreslåede program ikke blot søger at strømline forvaltningseffektiviteten, men også lægger tilstrækkelig vægt på de individuelle politiske behov inden for forskellige sektorer. Endelig indeholder den en detaljeret redegørelse for den planlagte aktion og budgettildelingen.

Ekstern forfatter

Guy Haug and Bernd Wächter