De lokale myndigheders rolle i håndteringen af social ulighed

15-05-2009

Denne undersøgelse er en kritisk analyse af de lokale myndigheders beføjelser, redskaber og rolle i håndteringen af social ulighed. Den indeholder en overordnet beskrivelse af de forskellige typer lokale myndigheder, der findes inden for EU, efterfulgt af en nærmere undersøgelse af disse myndigheders håndtering af udfordringerne på specifikke politikområder. Disse undersøgelsesresultater illustreres af casestudier af 13 forskellige lokale myndigheder og deres udfordringer, prioriteter, tilgange og behov. Formålet med undersøgelsen er dels at identificere de fælles faktorer, der er udslagsgivende for, hvorvidt disse tilgange lykkedes, og dels at foreslå mulige løsninger.

Denne undersøgelse er en kritisk analyse af de lokale myndigheders beføjelser, redskaber og rolle i håndteringen af social ulighed. Den indeholder en overordnet beskrivelse af de forskellige typer lokale myndigheder, der findes inden for EU, efterfulgt af en nærmere undersøgelse af disse myndigheders håndtering af udfordringerne på specifikke politikområder. Disse undersøgelsesresultater illustreres af casestudier af 13 forskellige lokale myndigheder og deres udfordringer, prioriteter, tilgange og behov. Formålet med undersøgelsen er dels at identificere de fælles faktorer, der er udslagsgivende for, hvorvidt disse tilgange lykkedes, og dels at foreslå mulige løsninger.

Ekstern forfatter

Peter Schneidewind (Metis GmbH), Hannes Wimmer (Metis GmbH), Tony Kinsella (Expert for Metis GmbH), Szabolcs Klubuk (Metis GmbH) and Christoph Gollner (Assistant researcher of Metis GmbH)