Samhørighedspolitik efter 2013: En kritisk evaluering af lovforslagene

15-06-2012

Undersøgelsen indeholder en kritisk analyse af pakken af lovforslag for EU's samhørighedspolitik efter 2013. På grundlag af en gennemgang af litteraturen og en budgetmodel identificeres forslagets vigtigste styrker og svagheder, og der gives henstillinger for at inddrage Europa-Parlamentets holdning i forhandlingerne.

Undersøgelsen indeholder en kritisk analyse af pakken af lovforslag for EU's samhørighedspolitik efter 2013. På grundlag af en gennemgang af litteraturen og en budgetmodel identificeres forslagets vigtigste styrker og svagheder, og der gives henstillinger for at inddrage Europa-Parlamentets holdning i forhandlingerne.

Ekstern forfatter

Carlos Mendez, John Bachtler and Fiona Wishlade