Virkningerne af en eventuel udvidelse på EU-plan af svovlemissionskontrolområder til hele eu's kystlinje

15-05-2012

Dette korte notat indeholder en dybtgående analyse af virkningen af en politisk beslutning om svovlemissionskontrolområder (SECA-områder) i almindelighed og om udvidelsen heraf til alle havområder langs EU's kystlinje. Med henblik herpå, er der medtaget relevante baggrundsoplysninger og forskningsresultater, der vil tjene til at fremme den parlamentariske debat om det tilrådelige i at udvide SECA-områderne i EU's kystområder. Ud over målet om udviklingen af nye metoder, omfatter notatet også ajourførte oplysninger om relevante facts og tal samt andre videnskabelige oplysninger, som er baseret på resultaterne af en omfattende undersøgelse af dette emne.

Dette korte notat indeholder en dybtgående analyse af virkningen af en politisk beslutning om svovlemissionskontrolområder (SECA-områder) i almindelighed og om udvidelsen heraf til alle havområder langs EU's kystlinje. Med henblik herpå, er der medtaget relevante baggrundsoplysninger og forskningsresultater, der vil tjene til at fremme den parlamentariske debat om det tilrådelige i at udvide SECA-områderne i EU's kystområder. Ud over målet om udviklingen af nye metoder, omfatter notatet også ajourførte oplysninger om relevante facts og tal samt andre videnskabelige oplysninger, som er baseret på resultaterne af en omfattende undersøgelse af dette emne.

Ekstern forfatter

Orestis Schinas (HSBA) and Jian Bani (I3 Group)