Forbedring af konceptet om motorveje til søs

15-12-2014

Dette studie giver et overblik over programmet om motorveje til søs siden begyndelsen på det. De undersøgelser, der er udført, har gjort det muligt at konstatere tre primære hindringer. Disse hindringer er: 1) interessenterne kender ikke nok til programmet 2) der mangler kontinuitet, når finansiering af projektet er stoppet 3) samarbejdet mellem interessenterne er ikke altid optimalt. Disse tre faktorer sammenholdt med andre hindringer bevirker, at programmet ikke har haft de virkninger, man kunne forvente. Derfor er der udarbejdet anbefalinger og beskrevet mulige veje fremad for konceptet om motorveje til søs.

Dette studie giver et overblik over programmet om motorveje til søs siden begyndelsen på det. De undersøgelser, der er udført, har gjort det muligt at konstatere tre primære hindringer. Disse hindringer er: 1) interessenterne kender ikke nok til programmet 2) der mangler kontinuitet, når finansiering af projektet er stoppet 3) samarbejdet mellem interessenterne er ikke altid optimalt. Disse tre faktorer sammenholdt med andre hindringer bevirker, at programmet ikke har haft de virkninger, man kunne forvente. Derfor er der udarbejdet anbefalinger og beskrevet mulige veje fremad for konceptet om motorveje til søs.

Ekstern forfatter

Karel Vanroye, Bas van Bree and Frank de Bruin (Buck Consultants International)