En ny rolle for makroregioner i det europæiske territoriale samarbejde

15-01-2015

Denne undersøgelse indeholder en kritisk analyse af den fremtidige rolle for makroregioner i implementeringen af det europæiske territoriale samarbejde. Undersøgelsen giver på grundlag af en gennemgang af faglitteraturen og casestudier en vurdering af de potentielle fordele ved udviklingen af de nye makroregionale strategier såvel som den mest almindelige risici og vanskeligheder i implementeringen. Anbefalingerne er afledt af at ville understøtte Europa-Parlamentets holdning om, hvordan det på effektiv vis kan støtte skabelsen og implementeringen af nye makroregionale strategier.

Denne undersøgelse indeholder en kritisk analyse af den fremtidige rolle for makroregioner i implementeringen af det europæiske territoriale samarbejde. Undersøgelsen giver på grundlag af en gennemgang af faglitteraturen og casestudier en vurdering af de potentielle fordele ved udviklingen af de nye makroregionale strategier såvel som den mest almindelige risici og vanskeligheder i implementeringen. Anbefalingerne er afledt af at ville understøtte Europa-Parlamentets holdning om, hvordan det på effektiv vis kan støtte skabelsen og implementeringen af nye makroregionale strategier.

Ekstern forfatter

Bernd Schuh, Max Kintisch, Erich Dallhammer and Arta Preku (ÖIR) ; Erik Gløersen, Maria Toptsidou and Kai Böhme (Spatial Foresight) ; Alessandro Valenza, Pietro Celotti, Nicola Brignani and Berardino Cristino (t33) ; Dominic Stead, Will Zonneveld and Bas Waterhout (Delft University of Technology)