Strategisk sammenhæng i samhørighedspolitikken: sammenligning af programmeringsperioderne 2007-13 og 2014-20

16-02-2015

Målet med denne undersøgelse er at vurdere udviklingen i og gennemførelsen af den strategiske sammenhæng i samhørighedspolitikken i 2014-2020. På grundlag af dokumentation og interviews med medlemsstaternes myndigheder konkluderer undersøgelsen, at der har været generelle forbedringer i forhold til den foregående periode, men der fremhæves også en række EU- og nationale udfordringer med hensyn til at sikre en strategisk sammenhængende tilgang mellem forskellige europæiske struktur- og investeringsfonde og andre EU-politikker.

Målet med denne undersøgelse er at vurdere udviklingen i og gennemførelsen af den strategiske sammenhæng i samhørighedspolitikken i 2014-2020. På grundlag af dokumentation og interviews med medlemsstaternes myndigheder konkluderer undersøgelsen, at der har været generelle forbedringer i forhold til den foregående periode, men der fremhæves også en række EU- og nationale udfordringer med hensyn til at sikre en strategisk sammenhængende tilgang mellem forskellige europæiske struktur- og investeringsfonde og andre EU-politikker.