FORSKNING FOR CULT-UDVALGET - MINDRETALSSPROG OG UDDANNELSE: BEDSTE PRAKSIS OG FALDGRUBER

15-02-2017

Denne rapport indeholder en tilbundsgående, sammenlignende analyse af tretten casestudier om sprog med henblik på at få indblik i situationen for mindretalssprog i europæisk undervisning. Der er beskrevet anbefalinger for bedste praksis og de udfordringer, som mindretalssprog står over for på uddannelsesområdet, er fremhævet. Erhvervsuddannelser og karrieremuligheder er blevet sat særligt i fokus. Endelig indeholder denne rapport henstillinger om, hvordan EU kan støtte mindretalssprog i uddannelsessystemet.

Denne rapport indeholder en tilbundsgående, sammenlignende analyse af tretten casestudier om sprog med henblik på at få indblik i situationen for mindretalssprog i europæisk undervisning. Der er beskrevet anbefalinger for bedste praksis og de udfordringer, som mindretalssprog står over for på uddannelsesområdet, er fremhævet. Erhvervsuddannelser og karrieremuligheder er blevet sat særligt i fokus. Endelig indeholder denne rapport henstillinger om, hvordan EU kan støtte mindretalssprog i uddannelsessystemet.

Ekstern forfatter

Rixt VAN DONGERA, Drs. Cor VAN DER MEER and Richt STERK