ThinkTank logo Dokumenter, der bidrager til udformningen af ny EU-lovgivning
Offentliggjort den 09-08-2017

Mapping the Representation of Women and Men in Legal Professions Across the EU

02-08-2017

Upon request by the Committee on Legal Affairs, this study analysis is mapping across all 28 EU Member States the representation of women and men in legal professions. The aim of this study is to identify areas where women or men are currently underrepresented and to analyse the underlying reasons and constraints.

Upon request by the Committee on Legal Affairs, this study analysis is mapping across all 28 EU Member States the representation of women and men in legal professions. The aim of this study is to identify areas where women or men are currently underrepresented and to analyse the underlying reasons and constraints.

Ekstern forfatter

Yvonne Galligan, Renate Haupfleisch, Lisa Irvine, Katja Korolkova, Monika Natter, Ulrike Schultz, Sally Wheeler

Discrimination and access to employment for female workers with disabilities

22-06-2017

The aim of this study is to exploit existing data and information on the access of women with disabilities to the labour market, in order to assess how multiple discrimination – gender and disability – affects the employment opportunities of these women. In addition, the study analyses whether and how the EU legislative and national policy frameworks address the multiple discrimination faced by women with disabilities. This combines a gender mainstreaming approach, such as the internalisation of ...

The aim of this study is to exploit existing data and information on the access of women with disabilities to the labour market, in order to assess how multiple discrimination – gender and disability – affects the employment opportunities of these women. In addition, the study analyses whether and how the EU legislative and national policy frameworks address the multiple discrimination faced by women with disabilities. This combines a gender mainstreaming approach, such as the internalisation of a gender perspective in all disability policies and legislation, with specific measures targeted to women with disabilities. The study also includes clear indications on implementation and monitoring mechanisms. The analysis is based on available European comparative data and in-depth analysis of seven European Member States.

Ekstern forfatter

Istituto per la ricerca sociale: Manuela Samek Lodovici, Nicola Orlando, Daniela Loi, Serena Marianna Drufuca, Flavia Pesce ; Country experts: Denmark: Bent Greve ; France: Anne Eydoux ; Germany: Flavia Pesce ; Italy: Flavia Pesce ; Poland: Malgorzata Grabarek and Izabela Przybysz ; Spain: Elvira González Gago and Nuria Guilló Rodríguez

Legal Implications of Brexit: Customs Union, Internal Market Acquis for Goods and Services, Consumer Protection Law, Public Procurement

09-08-2017

This in-depth analysis addresses the implications of several scenarios of the UK withdrawing from the EU in relation to the EU Customs Union, the Internal Market law for Goods and Services, and on Consumer Protection law, identifying the main cross-cutting challenges that have to be addressed irrespective of the policy choices that will be made in due course. The analysis takes the fully-fledged EU membership as a point of departure and compares this baseline scenario to a membership of the UK in ...

This in-depth analysis addresses the implications of several scenarios of the UK withdrawing from the EU in relation to the EU Customs Union, the Internal Market law for Goods and Services, and on Consumer Protection law, identifying the main cross-cutting challenges that have to be addressed irrespective of the policy choices that will be made in due course. The analysis takes the fully-fledged EU membership as a point of departure and compares this baseline scenario to a membership of the UK in the European Economic Area (EEA), the application of tailor-made arrangements, as well as the fall-back scenario, in which the mutual relationship is governed by WTO law. Following an analysis of the EU legal framework defining the withdrawal of a Member State from the EU the study develops an analytical framework that allows for the identification of the legal impact of different Brexit scenarios on policy fields falling within the ambit of the IMCO Committee. In this context, the general impact of the EEA model, the tailor-made model and the WTO model on key pieces of the currently existing acquis communautaire in these policy areas are highlighted.

Ekstern forfatter

Fabian AMTENBRINK, Menelaos MARKAKIS and René REPASI Erasmus School of Law, Erasmus University Rotterdam / European Research Centre for Economic and Financial Governance (EURO-CEFG) Erasmus University Rotterdam

Offentliggjort den 07-08-2017

Offentlige kontrakter

01-06-2017

Offentlige myndigheder indgår kontrakter for at sikre udførelse af bygge- og anlægsarbejder og levering af varer eller tjenesteydelser. Disse kontrakter, der indgås med en eller flere aktører mod betaling, kaldes offentlige kontrakter og udgør en vigtig del af EU's BNP. Det er dog kun en lille procentdel af de offentlige kontrakter, der er blevet indgået med virksomheder fra andre stater. Gennemførelsen af det indre markeds principper på disse kontrakter sikrer en bedre allokering af økonomiske ressourcer ...

Offentlige myndigheder indgår kontrakter for at sikre udførelse af bygge- og anlægsarbejder og levering af varer eller tjenesteydelser. Disse kontrakter, der indgås med en eller flere aktører mod betaling, kaldes offentlige kontrakter og udgør en vigtig del af EU's BNP. Det er dog kun en lille procentdel af de offentlige kontrakter, der er blevet indgået med virksomheder fra andre stater. Gennemførelsen af det indre markeds principper på disse kontrakter sikrer en bedre allokering af økonomiske ressourcer og en mere rationel anvendelse af offentlige midler. Parlamentet og Rådet vedtog i 2014 en ny pakke om offentlige udbud med sigte på at forenkle procedurerne og gøre dem mere fleksible for at fremme adgangen til offentlige udbud for SMV'er og sikre, at der tages større hensyn til sociale og miljømæssige kriterier.

Forbrugerpolitik: principper og instrumenter

01-06-2017

Forskning, der er udført for Europa-Parlamentet, viser, at effektiv forbrugerbeskyttelsespolitik er væsentlig for et effektivt og velfungerende europæisk marked[1]. Bedre gennemsigtighed og mere velovervejede transaktioner på grundlag af en velgennemført forbrugerpolitik resulterer i bedre løsninger for forbrugerne og større markedseffektivitet[2]. Effektiv forbrugerbeskyttelsespolitik er derfor et væsentligt element for et effektivt og velfungerende europæisk marked. Den har til formål at sikre ...

Forskning, der er udført for Europa-Parlamentet, viser, at effektiv forbrugerbeskyttelsespolitik er væsentlig for et effektivt og velfungerende europæisk marked[1]. Bedre gennemsigtighed og mere velovervejede transaktioner på grundlag af en velgennemført forbrugerpolitik resulterer i bedre løsninger for forbrugerne og større markedseffektivitet[2]. Effektiv forbrugerbeskyttelsespolitik er derfor et væsentligt element for et effektivt og velfungerende europæisk marked. Den har til formål at sikre forbrugernes rettigheder over for de handlende og at give yderligere beskyttelse til for eksempel sårbare forbrugere. Finanskrisen har vist, at forbrugerbeskyttelsesregler har potentiale til at gøre markeder mere fair og forbedre kvaliteten af konkurrencen. Det er blevet et centralt mål i EU-politik at styrke forbrugernes stilling og effektivt beskytte deres sikkerhed og økonomiske interesser.

Søtransport: strategisk tilgang

01-06-2017

EU-bestemmelserne om søtransport handler hovedsagelig om anvendelsen af princippet om fri udveksling af tjenesteydelser og korrekt anvendelse af konkurrencereglerne, samtidig med at der sikres et højt sikkerhedsniveau samt gode arbejdsforhold og miljøstandarder.

EU-bestemmelserne om søtransport handler hovedsagelig om anvendelsen af princippet om fri udveksling af tjenesteydelser og korrekt anvendelse af konkurrencereglerne, samtidig med at der sikres et højt sikkerhedsniveau samt gode arbejdsforhold og miljøstandarder.

Det allestedsnærværende digitale indre marked

01-06-2017

Det digitale indre marked er et af de mest lovende og udfordrende områder i fremgang, og det skaber potentielle effektivitetsgevinster for 415 mia. EUR. Det digitale indre marked åbner nye muligheder for at sætte skub i økonomien gennem e-handel, samtidig med at den administrative og finansielle byrde for virksomhederne lettes, og kunderne får flere muligheder gennem e-forvaltning. Markeds- og forvaltningstjenester, der er udviklet inden for det digitale indre marked, udvikler sig fra faste til mobile ...

Det digitale indre marked er et af de mest lovende og udfordrende områder i fremgang, og det skaber potentielle effektivitetsgevinster for 415 mia. EUR. Det digitale indre marked åbner nye muligheder for at sætte skub i økonomien gennem e-handel, samtidig med at den administrative og finansielle byrde for virksomhederne lettes, og kunderne får flere muligheder gennem e-forvaltning. Markeds- og forvaltningstjenester, der er udviklet inden for det digitale indre marked, udvikler sig fra faste til mobile platforme, bliver stadigt mere allestedsnærværende og giver adgang til informationer og indhold når som helst, hvor som helst og på hvilken som helst enhed (allestedsnærværende handel og allestedsnærværende forvaltning). Disse fremskridt kræver en lovramme, der befordrer udviklingen af cloud computing, grænseløse mobile dataforbindelser og forenklet adgang til information og indhold, og som samtidig sikrer privatlivets fred, personlige oplysninger, cybersikkerhed og netneutralitet.

Den Europæiske Union og dens handelspartnere

01-06-2017

EU har gennem årene bevæget sig væk fra fremstilling af arbejdskraftintensive produkter af lav værdi for at specialisere sig i mærkevarer af højere værdi. Med dets åbne økonomi er handel af afgørende betydning for EU. For at overvinde handelshindringer og skabe lige vilkår for sine virksomheder har Unionen indledt forhandlinger om indgåelse af en række frihandelsaftaler. EU er også en af stifterne af og en hovedaktør i Verdenshandelsorganisationen (WTO).

EU har gennem årene bevæget sig væk fra fremstilling af arbejdskraftintensive produkter af lav værdi for at specialisere sig i mærkevarer af højere værdi. Med dets åbne økonomi er handel af afgørende betydning for EU. For at overvinde handelshindringer og skabe lige vilkår for sine virksomheder har Unionen indledt forhandlinger om indgåelse af en række frihandelsaftaler. EU er også en af stifterne af og en hovedaktør i Verdenshandelsorganisationen (WTO).

Offentliggjort den 01-08-2017

The Protection of the Procedural Rights of Persons Concerned by OLAF Administrative Investigations and the Admissibility of OLAF Final Reports as Criminal Evidence

06-07-2017

This paper provides an analysis of two crucial and interconnected aspects of the current legal framework on the investigations conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF): the procedural safeguards for the individuals subject to the administrative investigations conducted by OLAF and the admissibility in evidence of OLAF Final Reports in national criminal proceedings. The state of the art and its shortcomings are analysed in the double perspective of the coherent protection of the EU’s financial ...

This paper provides an analysis of two crucial and interconnected aspects of the current legal framework on the investigations conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF): the procedural safeguards for the individuals subject to the administrative investigations conducted by OLAF and the admissibility in evidence of OLAF Final Reports in national criminal proceedings. The state of the art and its shortcomings are analysed in the double perspective of the coherent protection of the EU’s financial interests and of the respect of fundamental rights provided by the EU Charter of Fundamental Rights.

Ekstern forfatter

Katalin Ligeti

Offentliggjort den 31-07-2017

Member States' capacity to fight tax crimes

31-07-2017

National provisions against tax avoidance and tax evasion, and money laundering laws and their enforcement vary widely from one Member State to the next. This study examines the administrative capabilities of EU Member States when it comes to tackling these challenges and reviews the specific measures they have taken in response to the publication of the Panama Papers. The main objectives are to evaluate whether the legal framework and the institutional configurations in place are adequate, to pinpoint ...

National provisions against tax avoidance and tax evasion, and money laundering laws and their enforcement vary widely from one Member State to the next. This study examines the administrative capabilities of EU Member States when it comes to tackling these challenges and reviews the specific measures they have taken in response to the publication of the Panama Papers. The main objectives are to evaluate whether the legal framework and the institutional configurations in place are adequate, to pinpoint the deficiencies and to suggest ways in which they could be addressed.

Kommende begivenheder

04-09-2017
Implementation of the Common Provisions (Reg. EU 1303/2013)
Workshop -
CONT
04-09-2017
Antimicrobial Resistance
Workshop -
ENVI
09-10-2017
Constituent meeting of the Joint Parliamentary Scrutiny Group (JPSG) on Europol
Anden begivenhed -
LIBE

Infografik

Hold dig ajour

email update imageE-mail-opdateringer

Du har mulighed for at følge enhver person og ethvert emne med tilknytning til Parlamentet gennem e-mail-opdateringssystemet, som sender opdateringer direkte til din mailboks. Det kan f.eks. være de seneste nyheder om MEP'erne, nyhedstjenesterne eller Tænketanken.

Du har adgang til systemet fra enhver side på Parlamentets websted. For at tilmelde dig og modtage beskeder om Tænketanken skal du blot indsende din e-mailadresse, vælge det emne, du er interesseret i, angive, hvor ofte du vil informeres (dagligt, ugentligt eller månedligt), og bekræfte registreringen ved at klikke på det link, du får tilsendt.

RSS imageRSS-feeds

Følg nyheder og opdateringer fra Parlamentets websted via vores RSS-feed-tjeneste.

Klik på linket herunder for at generere din feed.

widget imageRSS widgets

Klik på nedenstående knap for at oprette en widget på din webside, som dækker de publikationer, der er tilgængelige via Tænketanken.

Lav en RSS-widget

Tænketankens publikationer

Indholdet i alle dokumenter på tænketankens websted er udelukkende forfatterens ansvar, og eventuelle synspunkter, der gives udtryk for heri, afspejler ikke nødvendigvis Europa-Parlamentets officielle holdning. De er henvendt til Europa-Parlamentets medlemmer og personale med det formål at hjælpe dem i deres parlamentariske arbejde.

Think Tank er på...