5

resultat(er)

Ord
Type af publikation
Politikområde
Forfatter
Nøgleord
Dato

Research for AGRI Committee - Towards the Common Agricultural Policy beyond 2020: comparing the reform package with the current regulations

19-09-2018

This briefing note is written by the Policy Department for Structural and Cohesion Policies for the European Parliament’s Agricultural and Rural Development committee (AGRI Committee). The main purpose of the paper is to facilitate the legislative work of MEPs relating to the next reform of the CAP. The paper could additionally serve to explore and discuss the CAP proposals put forward by academics and stakeholders. Six dashboards set out how the CAP reform package (2021/2027) proposed by the European ...

This briefing note is written by the Policy Department for Structural and Cohesion Policies for the European Parliament’s Agricultural and Rural Development committee (AGRI Committee). The main purpose of the paper is to facilitate the legislative work of MEPs relating to the next reform of the CAP. The paper could additionally serve to explore and discuss the CAP proposals put forward by academics and stakeholders. Six dashboards set out how the CAP reform package (2021/2027) proposed by the European Commission on 1st June 2018 compares with the current CAP (2014/2020) regulations on a topic-by topic basis. The briefing note also offers some comments on the main elements of the legislative proposals in order to help the MEPs with their response to the Commission’s package. These comments are substantially based on the resolutions previously adopted by the Plenary of the European Parliament. Additional comments are also provided of a technical and explanatory nature. The opinions expressed in this document are the sole responsibility of the authors and do not necessarily represent the official position of the European Parliament.

Den fælles landbrugspolitiks anden søjle: politikken for udvikling af landdistrikterne

01-04-2018

EU's politik for udvikling af landdistrikterne udgør anden søjle i den fælles landbrugspolitik og har til formål at støtte landdistrikterne i EU og tage hånd om de mange økonomiske, miljømæssige og samfundsmæssige udfordringer i det 21. århundrede. En højere grad af fleksibilitet (i forhold til første søjle) giver de regionale, nationale og lokale myndigheder mulighed for at fastlægge deres egne syvårige programmer for udvikling af landdistrikterne med udgangspunkt i en europæisk »menu« af foranstaltninger ...

EU's politik for udvikling af landdistrikterne udgør anden søjle i den fælles landbrugspolitik og har til formål at støtte landdistrikterne i EU og tage hånd om de mange økonomiske, miljømæssige og samfundsmæssige udfordringer i det 21. århundrede. En højere grad af fleksibilitet (i forhold til første søjle) giver de regionale, nationale og lokale myndigheder mulighed for at fastlægge deres egne syvårige programmer for udvikling af landdistrikterne med udgangspunkt i en europæisk »menu« af foranstaltninger. I modsætning til første søjle, der finansieres fuldt ud af EU, samfinansieres programmerne under anden søjle af EU-midler og regionale eller nationale midler.

WTO-aftalen om landbruget

01-04-2018

De nationale støtteordninger i landbrugssektoren reguleres ved aftalen om landbrug, som trådte i kraft i 1995 og blev færdigforhandlet under Uruguay-runden (1986-1994). Det langsigtede mål med landbrugsaftalen er at etablere en retfærdig og markedsorienteret ordning for handelen med landbrugsprodukter og indlede en reformproces gennem forhandlinger om at give tilsagn vedrørende støtte og beskyttelse og ved at indføre skærpede og operativt mere effektive regler og foranstaltninger. Landbruget indtager ...

De nationale støtteordninger i landbrugssektoren reguleres ved aftalen om landbrug, som trådte i kraft i 1995 og blev færdigforhandlet under Uruguay-runden (1986-1994). Det langsigtede mål med landbrugsaftalen er at etablere en retfærdig og markedsorienteret ordning for handelen med landbrugsprodukter og indlede en reformproces gennem forhandlinger om at give tilsagn vedrørende støtte og beskyttelse og ved at indføre skærpede og operativt mere effektive regler og foranstaltninger. Landbruget indtager derfor en særstilling, fordi sektoren har sin egen aftale, hvis bestemmelser har forrang.

Doharunden og landbruget

01-04-2018

Doha-runden er den seneste af WTO's handelsforhandlingsrunder. Da den blev lanceret i 2001, markerede den begyndelsen på nye forhandlinger på landbrugsområdet: WTO's medlemmer forpligtede sig til at gennemføre væsentlige forbedringer i markedsadgangen og til gradvis at afskaffe alle former for eksportstøtte i form af handelsfordrejende indenlandsk støtte, og samtidig skulle der tages behørigt hensyn til udviklingslandenes behov for at blive indrømmet særlig og differentieret behandling.

Doha-runden er den seneste af WTO's handelsforhandlingsrunder. Da den blev lanceret i 2001, markerede den begyndelsen på nye forhandlinger på landbrugsområdet: WTO's medlemmer forpligtede sig til at gennemføre væsentlige forbedringer i markedsadgangen og til gradvis at afskaffe alle former for eksportstøtte i form af handelsfordrejende indenlandsk støtte, og samtidig skulle der tages behørigt hensyn til udviklingslandenes behov for at blive indrømmet særlig og differentieret behandling.

Den Europæiske Union og skovene

01-04-2018

Skovene nævnes ikke udtrykkeligt i traktaterne, og EU har således ikke nogen fælles skovbrugspolitik. Skovbrugspolitikken er derfor primært et nationalt anliggende, men mange EU-foranstaltninger indvirker alligevel på skovene i EU og i tredjelande.

Skovene nævnes ikke udtrykkeligt i traktaterne, og EU har således ikke nogen fælles skovbrugspolitik. Skovbrugspolitikken er derfor primært et nationalt anliggende, men mange EU-foranstaltninger indvirker alligevel på skovene i EU og i tredjelande.

Partnere

Hold dig ajour

email update imageE-mail-opdateringer

Du har mulighed for at følge enhver person og ethvert emne med tilknytning til Parlamentet gennem e-mail-opdateringssystemet, som sender opdateringer direkte til din mailboks. Det kan f.eks. være de seneste nyheder om MEP'erne, nyhedstjenesterne eller Tænketanken.

Du har adgang til systemet fra enhver side på Parlamentets websted. For at tilmelde dig og modtage beskeder om Tænketanken skal du blot indsende din e-mailadresse, vælge det emne, du er interesseret i, angive, hvor ofte du vil informeres (dagligt, ugentligt eller månedligt), og bekræfte registreringen ved at klikke på det link, du får tilsendt.

RSS imageRSS-feeds

Følg nyheder og opdateringer fra Parlamentets websted via vores RSS-feed-tjeneste.

Klik på linket herunder for at generere din feed.