5

resultat(er)

Ord
Type af publikation
Politikområde
Nøgleord
Dato

RESEARCH FOR CULT COMMITTEE – Recognition of qualifications for educational and professional purposes: the impact of Brexit

26-11-2018

The United Kingdom (UK) will leave the European Union next 29 March 2019. The potential impact of the UK’s withdrawal from the European Union on the recognition of qualifications depends on the nature of the qualifications as different regulatory regimes apply to academic as against professional qualifications. In the case of academic qualifications, this issue falls within national competence, although supporting policies have been implemented at European level. Brexit should not have substantial ...

The United Kingdom (UK) will leave the European Union next 29 March 2019. The potential impact of the UK’s withdrawal from the European Union on the recognition of qualifications depends on the nature of the qualifications as different regulatory regimes apply to academic as against professional qualifications. In the case of academic qualifications, this issue falls within national competence, although supporting policies have been implemented at European level. Brexit should not have substantial consequences since those policies are intergovernmental (e.g. Bologna Process), implemented on a voluntary basis (e.g. European Qualifications Framework, Europass) or open to third countries (e.g. Erasmus+). By contrast, the question of professional qualifications is closely related to the single market and to the free movement of workers, services and establishment. Hence, a number of European directives govern the field of regulated professions. If the UK becomes a third country from 30 March 2019 or at the end of the transition period provided for in the “Draft Withdrawal Agreement”, this legislation will no longer apply either to EU citizens seeking recognition of their qualifications in the UK or to UK citizens seeking recognition of their qualifications in the European Union.

Uddannelse og erhvervsuddannelse

01-09-2017

I henhold til nærhedsprincippet vedtages uddannelsespolitikkerne som sådan af de enkelte EU-medlemsstater. EU's rolle er derfor at yde støtte. Der er imidlertid nogle udfordringer, som er fælles for alle medlemsstater — aldrende samfund, manglende kvalifikationer i arbejdsstyrken, global konkurrence og førskoleundervisning — og som derfor kræver fælles modtræk, hvor landene samarbejder og lærer af hinanden[1].

I henhold til nærhedsprincippet vedtages uddannelsespolitikkerne som sådan af de enkelte EU-medlemsstater. EU's rolle er derfor at yde støtte. Der er imidlertid nogle udfordringer, som er fælles for alle medlemsstater — aldrende samfund, manglende kvalifikationer i arbejdsstyrken, global konkurrence og førskoleundervisning — og som derfor kræver fælles modtræk, hvor landene samarbejder og lærer af hinanden[1].

Videregående uddannelser

01-09-2017

I overensstemmelse med nærhedsprincippet fastlægges politikken for videregående uddannelser i de enkelte EU-medlemsstater. EU udfylder derfor rolle primært en støttende og koordinerende rolle. De vigtigste mål for Unionens indsats inden for videregående uddannelse er at fremme studerendes og personales mobilitet, fremme gensidig anerkendelse af eksamensbeviser og studieperioder, fremme samarbejdet mellem videregående uddannelsesinstitutioner og fremme udvikling af fjernundervisning (universitetsuddannelse ...

I overensstemmelse med nærhedsprincippet fastlægges politikken for videregående uddannelser i de enkelte EU-medlemsstater. EU udfylder derfor rolle primært en støttende og koordinerende rolle. De vigtigste mål for Unionens indsats inden for videregående uddannelse er at fremme studerendes og personales mobilitet, fremme gensidig anerkendelse af eksamensbeviser og studieperioder, fremme samarbejdet mellem videregående uddannelsesinstitutioner og fremme udvikling af fjernundervisning (universitetsuddannelse).

Ungdom

01-09-2017

Ungdom er et nationalt politikområde. Harmonisering af medlemsstaternes lovgivning er derfor udelukket. På europæisk plan træffes der beslutning om ungdomspolitikken efter den almindelige lovgivningsprocedure. Ungdomsdelen af programmet Erasmus+ fremmer udvekslingen af unge inden for EU og med tredjelande. I de seneste år har Den Europæiske Union styrket sin politik over for unge, som det fremgår af initiativet vedrørende Det europæiske solidaritetskorps.

Ungdom er et nationalt politikområde. Harmonisering af medlemsstaternes lovgivning er derfor udelukket. På europæisk plan træffes der beslutning om ungdomspolitikken efter den almindelige lovgivningsprocedure. Ungdomsdelen af programmet Erasmus+ fremmer udvekslingen af unge inden for EU og med tredjelande. I de seneste år har Den Europæiske Union styrket sin politik over for unge, som det fremgår af initiativet vedrørende Det europæiske solidaritetskorps.

Sprogpolitik

01-09-2017

Den Europæiske CO2 Union har udpeget sprogindlæring som en vigtig prioritet i forbindelse med indsatsen for at fremme mobilitet og interkulturel forståelse og støtter en lang række programmer og projekter på dette område. Flersprogethed udgør efter EU's opfattelse et vigtigt element i Europas konkurrenceevne. Et af målene med EU's sprogpolitik er derfor, at alle europæiske borgere ud over modersmålet skal beherske to andre sprog.

Den Europæiske CO2 Union har udpeget sprogindlæring som en vigtig prioritet i forbindelse med indsatsen for at fremme mobilitet og interkulturel forståelse og støtter en lang række programmer og projekter på dette område. Flersprogethed udgør efter EU's opfattelse et vigtigt element i Europas konkurrenceevne. Et af målene med EU's sprogpolitik er derfor, at alle europæiske borgere ud over modersmålet skal beherske to andre sprog.

Partnere

Hold dig ajour

email update imageE-mail-opdateringer

Du har mulighed for at følge enhver person og ethvert emne med tilknytning til Parlamentet gennem e-mail-opdateringssystemet, som sender opdateringer direkte til din mailboks. Det kan f.eks. være de seneste nyheder om MEP'erne, nyhedstjenesterne eller Tænketanken.

Du har adgang til systemet fra enhver side på Parlamentets websted. For at tilmelde dig og modtage beskeder om Tænketanken skal du blot indsende din e-mailadresse, vælge det emne, du er interesseret i, angive, hvor ofte du vil informeres (dagligt, ugentligt eller månedligt), og bekræfte registreringen ved at klikke på det link, du får tilsendt.

RSS imageRSS-feeds

Følg nyheder og opdateringer fra Parlamentets websted via vores RSS-feed-tjeneste.

Klik på linket herunder for at generere din feed.