5

resultat(er)

Ord
Type af publikation
Politikområde
Nøgleord
Dato

Kultur

01-04-2018

EU's indsats på kulturområdet supplerer medlemsstaternes kulturpolitik på flere områder, eksempelvis med hensyn til beskyttelse af den europæiske kulturarv, samarbejde mellem kulturinstitutioner i forskellige lande og fremme af mobiliteten for personer i kreative fag. Kultursektoren er også omfattet af bestemmelser i traktaterne, som ikke eksplicit har med kultur at gøre.

EU's indsats på kulturområdet supplerer medlemsstaternes kulturpolitik på flere områder, eksempelvis med hensyn til beskyttelse af den europæiske kulturarv, samarbejde mellem kulturinstitutioner i forskellige lande og fremme af mobiliteten for personer i kreative fag. Kultursektoren er også omfattet af bestemmelser i traktaterne, som ikke eksplicit har med kultur at gøre.

Politik på det audiovisuelle område og på medieområdet

01-04-2018

EU's audiovisuelle politik er reguleret ved artikel 167 og 173 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). Den vigtigste retsakt for dette område er direktivet om audiovisuelle medietjenester, som blev revideret i 2018. EU's vigtigste instrument til støtte for industrien (navnlig filmindustrien) er delprogrammet Media under Et Kreativt Europa. I henhold til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder skal »mediefrihed og mediernes pluralisme« respekteres.

EU's audiovisuelle politik er reguleret ved artikel 167 og 173 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). Den vigtigste retsakt for dette område er direktivet om audiovisuelle medietjenester, som blev revideret i 2018. EU's vigtigste instrument til støtte for industrien (navnlig filmindustrien) er delprogrammet Media under Et Kreativt Europa. I henhold til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder skal »mediefrihed og mediernes pluralisme« respekteres.

Idræt

01-04-2018

Sport er et område, hvor EU's beføjelser er relativt nye, og de er først erhvervet med ikrafttrædelsen af Lissabontraktaten i december 2009. Det påhviler EU at formulere evidensbaseret politik og at fostre samarbejde og forvalte initiativer til støtte for fysisk aktivitet og idræt i hele Europa. I perioden 2014-2020 var der for første gang under programmet Erasmus+ en budgetpost til støtte af projekter og netværk inden for idræt.

Sport er et område, hvor EU's beføjelser er relativt nye, og de er først erhvervet med ikrafttrædelsen af Lissabontraktaten i december 2009. Det påhviler EU at formulere evidensbaseret politik og at fostre samarbejde og forvalte initiativer til støtte for fysisk aktivitet og idræt i hele Europa. I perioden 2014-2020 var der for første gang under programmet Erasmus+ en budgetpost til støtte af projekter og netværk inden for idræt.

Kommunikationspolitik

01-04-2018

Kommunikationspolitikken finder sit retslige grundlag i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, som garanterer alle borgere en ret til at blive informeret om europæiske spørgsmål. EU-institutionerne har udviklet en række værktøjer og tjenester, der skal sikre kontakt til offentligheden og oplysning. Det europæiske borgerinitiativ, der blev lanceret i 2012, har givet borgerne mulighed for at blive mere direkte involveret i ny lovgivning og europæiske spørgsmål.

Kommunikationspolitikken finder sit retslige grundlag i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, som garanterer alle borgere en ret til at blive informeret om europæiske spørgsmål. EU-institutionerne har udviklet en række værktøjer og tjenester, der skal sikre kontakt til offentligheden og oplysning. Det europæiske borgerinitiativ, der blev lanceret i 2012, har givet borgerne mulighed for at blive mere direkte involveret i ny lovgivning og europæiske spørgsmål.

Audiovisuel politik og mediepolitik

01-11-2017

EU's audiovisuelle politik er reguleret ved artikel 167 og 173 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). Den vigtigste retsakt for den audiovisuelle politik er direktivet om audiovisuelle medietjenester, som i øjeblikket (2017) er ved at blive revideret. EU's vigtigste instrument til støtte for dette område (navnlig filmindustrien) vil være delprogrammet Media under Et Kreativt Europa. I henhold til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder skal »mediefrihed og mediernes ...

EU's audiovisuelle politik er reguleret ved artikel 167 og 173 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). Den vigtigste retsakt for den audiovisuelle politik er direktivet om audiovisuelle medietjenester, som i øjeblikket (2017) er ved at blive revideret. EU's vigtigste instrument til støtte for dette område (navnlig filmindustrien) vil være delprogrammet Media under Et Kreativt Europa. I henhold til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder skal »mediefrihed og mediernes pluralisme respekteres«.

Partnere

Hold dig ajour

email update imageE-mail-opdateringer

Du har mulighed for at følge enhver person og ethvert emne med tilknytning til Parlamentet gennem e-mail-opdateringssystemet, som sender opdateringer direkte til din mailboks. Det kan f.eks. være de seneste nyheder om MEP'erne, nyhedstjenesterne eller Tænketanken.

Du har adgang til systemet fra enhver side på Parlamentets websted. For at tilmelde dig og modtage beskeder om Tænketanken skal du blot indsende din e-mailadresse, vælge det emne, du er interesseret i, angive, hvor ofte du vil informeres (dagligt, ugentligt eller månedligt), og bekræfte registreringen ved at klikke på det link, du får tilsendt.

RSS imageRSS-feeds

Følg nyheder og opdateringer fra Parlamentets websted via vores RSS-feed-tjeneste.

Klik på linket herunder for at generere din feed.