69

resultat(er)

Ord
Type af publikation
Politikområde
Forfatter
Nøgleord
Dato

The Legal Nature of Country Specific Recommendations

12-04-2019

The Country-Specific Recommendations (CSRs) are annually adopted by the Council based on the Commission (COM) proposals within the framework of the European Semester. The CSRs provide integrated guidance on macro-fiscal and macro-structural measures based on the COM assessment of Member States' medium-term budgetary plans and national reform programmes in light of broad policy priorities adopted by the European Council based on the Annual Growth Survey. The Council also adopts policy recommendations ...

The Country-Specific Recommendations (CSRs) are annually adopted by the Council based on the Commission (COM) proposals within the framework of the European Semester. The CSRs provide integrated guidance on macro-fiscal and macro-structural measures based on the COM assessment of Member States' medium-term budgetary plans and national reform programmes in light of broad policy priorities adopted by the European Council based on the Annual Growth Survey. The Council also adopts policy recommendations to the euro area as a whole in accordance with Article 136 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) following a COM proposal.

Single Resolution Board (SRB) - Accountability Arrangements and Legal Base for Hearings in the European Parliament - State of Play - April 2019

01-04-2019

This note prepared by the Economic Governance Support Unit provides an overview of the EP’s accountability hearings in the context of the Single Resolution Mechanism.

This note prepared by the Economic Governance Support Unit provides an overview of the EP’s accountability hearings in the context of the Single Resolution Mechanism.

Economic Dialogues and Exchanges of Views with the Member States under the European Semester Cycles - State-of-Play (January 2019)

28-01-2019

This table provides a regular update on Member States invited for an Economic Dialogue in the competent Committee of the European Parliament.

This table provides a regular update on Member States invited for an Economic Dialogue in the competent Committee of the European Parliament.

Den Europæiske Unions Domstol

01-03-2018

Den Europæiske Unions Domstol (EU-Domstolen) er en af de syv EU-institutioner. Den omfatter to domsmyndigheder: Domstolen og Retten. Den har ansvaret for Den Europæiske Unions jurisdiktion. Domsmyndighederne sikrer en korrekt fortolkning og anvendelse af den primære og afledte EU-ret i EU. De prøver lovligheden af EU-institutionernes retsakter og træffer afgørelser om medlemsstaternes efterlevelse af forpligtelserne i henhold til primær og afledt EU-ret. Den fortolker ligeledes EU-retten efter anmodning ...

Den Europæiske Unions Domstol (EU-Domstolen) er en af de syv EU-institutioner. Den omfatter to domsmyndigheder: Domstolen og Retten. Den har ansvaret for Den Europæiske Unions jurisdiktion. Domsmyndighederne sikrer en korrekt fortolkning og anvendelse af den primære og afledte EU-ret i EU. De prøver lovligheden af EU-institutionernes retsakter og træffer afgørelser om medlemsstaternes efterlevelse af forpligtelserne i henhold til primær og afledt EU-ret. Den fortolker ligeledes EU-retten efter anmodning fra de nationale domstole.

Et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed: generelle aspekter

01-03-2018

Lissabontraktaten tillægger udviklingen af et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed stor betydning. Traktaten indførte en række afgørende nye elementer: en mere effektiv og demokratisk beslutningsproces, som blev indført som en reaktion på afskaffelsen af den gamle søjlestruktur, styrkede beføjelser til EU-Domstolen og en ny rolle til de nationale parlamenter. De grundlæggende rettigheder blev styrket ved chartret om grundlæggende rettigheder, som nu er juridisk bindende for EU.

Lissabontraktaten tillægger udviklingen af et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed stor betydning. Traktaten indførte en række afgørende nye elementer: en mere effektiv og demokratisk beslutningsproces, som blev indført som en reaktion på afskaffelsen af den gamle søjlestruktur, styrkede beføjelser til EU-Domstolen og en ny rolle til de nationale parlamenter. De grundlæggende rettigheder blev styrket ved chartret om grundlæggende rettigheder, som nu er juridisk bindende for EU.

Retligt samarbejde i straffesager

01-03-2018

Det retlige samarbejde i straffesager bygger på princippet om gensidig anerkendelse af domme og retsafgørelser og omfatter foranstaltninger til indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning på flere områder. Lissabontraktaten har givet et stærkere grundlag for udviklingen af et område for strafferetspleje og samtidig tillagt Europa-Parlamentet flere beføjelser.

Det retlige samarbejde i straffesager bygger på princippet om gensidig anerkendelse af domme og retsafgørelser og omfatter foranstaltninger til indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning på flere områder. Lissabontraktaten har givet et stærkere grundlag for udviklingen af et område for strafferetspleje og samtidig tillagt Europa-Parlamentet flere beføjelser.

Civilretligt samarbejde

01-03-2018

Den fri bevægelighed for varer, tjenesteydelser, kapital og mennesker over grænserne øges løbende. I civilretlige spørgsmål med grænseoverskridende virkninger udvikler EU et retligt samarbejde og bygger bro mellem de forskellige retssystemer. De vigtigste mål er retssikkerhed og en ubesværet og effektiv adgang til domstolene, hvilket indebærer, at det er let at finde frem til den kompetente retsmyndighed, en klar angivelse af gældende ret samt hurtige og effektive anerkendelses- og fuldbyrdelsesprocedurer ...

Den fri bevægelighed for varer, tjenesteydelser, kapital og mennesker over grænserne øges løbende. I civilretlige spørgsmål med grænseoverskridende virkninger udvikler EU et retligt samarbejde og bygger bro mellem de forskellige retssystemer. De vigtigste mål er retssikkerhed og en ubesværet og effektiv adgang til domstolene, hvilket indebærer, at det er let at finde frem til den kompetente retsmyndighed, en klar angivelse af gældende ret samt hurtige og effektive anerkendelses- og fuldbyrdelsesprocedurer.

Partnership Instrument

19-04-2017

The EU's Partnership Instrument (PI) is a foreign policy tool established under the current Multiannual Financial Framework to fund strategic cooperation with third countries on 'issues of global concern', and pursue EU objectives set out in the Europe 2020 strategy related to sustainability, trade and innovation, and EU public diplomacy. While all third countries are eligible for PI-funded cooperation, the instrument is especially aimed at middle and upper-income countries that are current or potential ...

The EU's Partnership Instrument (PI) is a foreign policy tool established under the current Multiannual Financial Framework to fund strategic cooperation with third countries on 'issues of global concern', and pursue EU objectives set out in the Europe 2020 strategy related to sustainability, trade and innovation, and EU public diplomacy. While all third countries are eligible for PI-funded cooperation, the instrument is especially aimed at middle and upper-income countries that are current or potential strategic partners to the EU.

Long-term management plan for cod fisheries

15-11-2016

In 2012, the Council decided on a number of measures amending a fisheries management plan covering several stocks of cod in European seas. This Council-only regulation was annulled by the Court of Justice, and the European Parliament is now to adopt a new regulation, founded on the appropriate 'co-decision' legal basis, in order to adjust this fisheries management plan.

In 2012, the Council decided on a number of measures amending a fisheries management plan covering several stocks of cod in European seas. This Council-only regulation was annulled by the Court of Justice, and the European Parliament is now to adopt a new regulation, founded on the appropriate 'co-decision' legal basis, in order to adjust this fisheries management plan.

Dialogues and Hearings in the European Parliament in the Area of Monetary, Economic and Financial Affairs

15-11-2016

This document shows all types and frequency of the Dialogues and hearings in the European Parliament in the area of monetary, economic and financial affairs.

This document shows all types and frequency of the Dialogues and hearings in the European Parliament in the area of monetary, economic and financial affairs.

Partnere

Hold dig ajour

email update imageE-mail-opdateringer

Du har mulighed for at følge enhver person og ethvert emne med tilknytning til Parlamentet gennem e-mail-opdateringssystemet, som sender opdateringer direkte til din mailboks. Det kan f.eks. være de seneste nyheder om MEP'erne, nyhedstjenesterne eller Tænketanken.

Du har adgang til systemet fra enhver side på Parlamentets websted. For at tilmelde dig og modtage beskeder om Tænketanken skal du blot indsende din e-mailadresse, vælge det emne, du er interesseret i, angive, hvor ofte du vil informeres (dagligt, ugentligt eller månedligt), og bekræfte registreringen ved at klikke på det link, du får tilsendt.

RSS imageRSS-feeds

Følg nyheder og opdateringer fra Parlamentets websted via vores RSS-feed-tjeneste.

Klik på linket herunder for at generere din feed.