Ατμοσφαιρική ρύπανση και ηχορύπανση

01-02-2018

Η ατμοσφαιρική ρύπανση και ο υπερβολικός θόρυβος βλάπτουν την υγεία μας και το περιβάλλον μας. Η ατμοσφαιρική ρύπανση προέρχεται κυρίως από τη βιομηχανία, τις μεταφορές, την παραγωγή ενέργειας και τη γεωργία. Η στρατηγική της ΕΕ για την ποιότητα του αέρα επιδιώκει να επιτύχει την πλήρη συμμόρφωση έως το 2020 με την υπάρχουσα νομοθεσία περί ποιότητας του αέρα και ορίζει μακροπρόθεσμους στόχους για το 2030. Η οδηγία για τον περιβαλλοντικό θόρυβο βοηθάει στον καθορισμό των επιπέδων θορύβου στην ΕΕ και στη λήψη των αναγκαίων μέτρων για τη μείωσή τους σε αποδεκτά επίπεδα. Χωριστή νομοθεσία ρυθμίζει την ατμοσφαιρική ρύπανση και την ηχορύπανση από συγκεκριμένες πηγές.

Η ατμοσφαιρική ρύπανση και ο υπερβολικός θόρυβος βλάπτουν την υγεία μας και το περιβάλλον μας. Η ατμοσφαιρική ρύπανση προέρχεται κυρίως από τη βιομηχανία, τις μεταφορές, την παραγωγή ενέργειας και τη γεωργία. Η στρατηγική της ΕΕ για την ποιότητα του αέρα επιδιώκει να επιτύχει την πλήρη συμμόρφωση έως το 2020 με την υπάρχουσα νομοθεσία περί ποιότητας του αέρα και ορίζει μακροπρόθεσμους στόχους για το 2030. Η οδηγία για τον περιβαλλοντικό θόρυβο βοηθάει στον καθορισμό των επιπέδων θορύβου στην ΕΕ και στη λήψη των αναγκαίων μέτρων για τη μείωσή τους σε αποδεκτά επίπεδα. Χωριστή νομοθεσία ρυθμίζει την ατμοσφαιρική ρύπανση και την ηχορύπανση από συγκεκριμένες πηγές.