Νότιοι Εταίροι

01-02-2018

Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ) καλύπτει την Αλγερία, την Αίγυπτο, το Ισραήλ, την Ιορδανία, τον Λίβανο, τη Λιβύη, το Μαρόκο, την Παλαιστίνη, τη Συρία και την Τυνησία. Συνίσταται σε διμερείς πολιτικές μεταξύ της ΕΕ και των 10 μεμονωμένων χωρών εταίρων, και σε ένα πλαίσιο περιφερειακής συνεργασίας, την Ένωση για τη Μεσόγειο. Το 2011 η ΕΕ ενίσχυσε τη στήριξη του δημοκρατικού μετασχηματισμού στο πλαίσιο της ΕΠΓ, ανταποκρινόμενη στις εξεγέρσεις στην περιοχή της νότιας γειτονίας της. Αναθεώρησε περαιτέρω την ΕΠΓ το 2015.

Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ) καλύπτει την Αλγερία, την Αίγυπτο, το Ισραήλ, την Ιορδανία, τον Λίβανο, τη Λιβύη, το Μαρόκο, την Παλαιστίνη, τη Συρία και την Τυνησία. Συνίσταται σε διμερείς πολιτικές μεταξύ της ΕΕ και των 10 μεμονωμένων χωρών εταίρων, και σε ένα πλαίσιο περιφερειακής συνεργασίας, την Ένωση για τη Μεσόγειο. Το 2011 η ΕΕ ενίσχυσε τη στήριξη του δημοκρατικού μετασχηματισμού στο πλαίσιο της ΕΠΓ, ανταποκρινόμενη στις εξεγέρσεις στην περιοχή της νότιας γειτονίας της. Αναθεώρησε περαιτέρω την ΕΠΓ το 2015.