Νότια Ασία

01-01-2018

Η Ασία αποτελεί τη μεγαλύτερη και πολυπληθέστερη ήπειρο. Έχει μεγάλη γεωστρατηγική σημασία για την ΕΕ, η οποία συσφίγγει τους δεσμούς της με τις χώρες της Νότιας Ασίας ως ισχυρός οικονομικός παράγοντας και σημαντικός χορηγός αναπτυξιακής στήριξης και βοήθειας, προωθώντας την οικοδόμηση θεσμών, τη δημοκρατία, τη χρηστή διακυβέρνηση και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η ΕΕ ενδιαφέρεται επίσης για την ασφάλεια της περιοχής, π.χ. σε ό,τι αφορά τη διένεξη του Κασμίρ και το Αφγανιστάν.

Η Ασία αποτελεί τη μεγαλύτερη και πολυπληθέστερη ήπειρο. Έχει μεγάλη γεωστρατηγική σημασία για την ΕΕ, η οποία συσφίγγει τους δεσμούς της με τις χώρες της Νότιας Ασίας ως ισχυρός οικονομικός παράγοντας και σημαντικός χορηγός αναπτυξιακής στήριξης και βοήθειας, προωθώντας την οικοδόμηση θεσμών, τη δημοκρατία, τη χρηστή διακυβέρνηση και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η ΕΕ ενδιαφέρεται επίσης για την ασφάλεια της περιοχής, π.χ. σε ό,τι αφορά τη διένεξη του Κασμίρ και το Αφγανιστάν.