Ανατολική Ασία

01-01-2018

Η Ασία είναι η μεγαλύτερη και πολυπληθέστερη ήπειρος στον κόσμο και έχει μεγάλη γεωστρατηγική σημασία για την ΕΕ. Η ΕΕ έχει τρεις στρατηγικούς εταίρους στην Ανατολική Ασία: την Κίνα, την Ιαπωνία και τη Δημοκρατία της Κορέας. Αντιμετωπίζει προβλήματα ασφάλειας στην περιοχή, όπως είναι η πυρηνική πρόκληση στη Βόρεια Κορέα και οι θαλάσσιες διαφορές στη Νότια Σινική Θάλασσα. Η ΕΕ αποτελεί ισχυρό οικονομικό παράγοντα και σημαντικό χορηγό βοήθειας και αναπτυξιακής στήριξης, και εργάζεται για την προώθηση της οικοδόμησης θεσμών, της δημοκρατίας, της χρηστής διακυβέρνησης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η Ασία είναι η μεγαλύτερη και πολυπληθέστερη ήπειρος στον κόσμο και έχει μεγάλη γεωστρατηγική σημασία για την ΕΕ. Η ΕΕ έχει τρεις στρατηγικούς εταίρους στην Ανατολική Ασία: την Κίνα, την Ιαπωνία και τη Δημοκρατία της Κορέας. Αντιμετωπίζει προβλήματα ασφάλειας στην περιοχή, όπως είναι η πυρηνική πρόκληση στη Βόρεια Κορέα και οι θαλάσσιες διαφορές στη Νότια Σινική Θάλασσα. Η ΕΕ αποτελεί ισχυρό οικονομικό παράγοντα και σημαντικό χορηγό βοήθειας και αναπτυξιακής στήριξης, και εργάζεται για την προώθηση της οικοδόμησης θεσμών, της δημοκρατίας, της χρηστής διακυβέρνησης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.