Τραπεζική Ένωση

01-01-2018

Η Τραπεζική Ένωση δημιουργήθηκε ως απάντηση στη χρηματοπιστωτική κρίση και επί του παρόντος διαθέτει δύο στοιχεία, τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (ΕΕΜ) και τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης (ΕΜΕ). Ο ΕΕΜ εποπτεύει άμεσα σε ευρωπαϊκό επίπεδο τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες τράπεζες στη ζώνη του ευρώ, ενώ ο ΕΜΕ έχει ως στόχο να εξασφαλίζει τη συντεταγμένη εξυγίανση των προβληματικών τραπεζών με το ελάχιστο δυνατό κόστος για τους φορολογούμενους και την πραγματική οικονομία. Αυτή την περίοδο εξετάζεται η δημιουργία ενός τρίτου στοιχείου, του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασφάλισης Καταθέσεων (ΕΣΑΚ).

Η Τραπεζική Ένωση δημιουργήθηκε ως απάντηση στη χρηματοπιστωτική κρίση και επί του παρόντος διαθέτει δύο στοιχεία, τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (ΕΕΜ) και τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης (ΕΜΕ). Ο ΕΕΜ εποπτεύει άμεσα σε ευρωπαϊκό επίπεδο τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες τράπεζες στη ζώνη του ευρώ, ενώ ο ΕΜΕ έχει ως στόχο να εξασφαλίζει τη συντεταγμένη εξυγίανση των προβληματικών τραπεζών με το ελάχιστο δυνατό κόστος για τους φορολογούμενους και την πραγματική οικονομία. Αυτή την περίοδο εξετάζεται η δημιουργία ενός τρίτου στοιχείου, του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασφάλισης Καταθέσεων (ΕΣΑΚ).