Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης

04-03-2015

Στην περίοδο οικονομικής κρίσης που διανύουμε, μια περίοδο κατά την οποία οι Ευρωπαίοι μπαίνουν στον πειρασμό να επικεντρωθούν στις δικές τους δυσκολίες, η ΕΕ στρέφει την πολιτική προσοχή της στον αναπτυσσόμενο κόσμο συνάδοντας έτσι με το σλόγκαν «Ο κόσμος μας, το μέλλον μας, η αξιοπρέπειά μας». Το 2015 αναμένεται να είναι σημαντική χρονιά παγκοσμίως, καθώς πλησιάζει η τελική προθεσμία για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας, η ειδική διάσκεψη κορυφής του ΟΗΕ, του 2015, για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και η διάσκεψη του Παρισιού για το κλίμα τον Δεκέμβριο.

Στην περίοδο οικονομικής κρίσης που διανύουμε, μια περίοδο κατά την οποία οι Ευρωπαίοι μπαίνουν στον πειρασμό να επικεντρωθούν στις δικές τους δυσκολίες, η ΕΕ στρέφει την πολιτική προσοχή της στον αναπτυσσόμενο κόσμο συνάδοντας έτσι με το σλόγκαν «Ο κόσμος μας, το μέλλον μας, η αξιοπρέπειά μας». Το 2015 αναμένεται να είναι σημαντική χρονιά παγκοσμίως, καθώς πλησιάζει η τελική προθεσμία για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας, η ειδική διάσκεψη κορυφής του ΟΗΕ, του 2015, για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και η διάσκεψη του Παρισιού για το κλίμα τον Δεκέμβριο.