Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΚΑΙ Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ: ΜΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

10-10-2007

Στο παρόν υπόμνημα επιχειρείται μια ανασκόπηση της πορείας προς τη νέα Συνθήκη και εξετάζεται ο αντίκτυπός της στη διαρθρωτική πολιτική και στην πολιτική συνοχής. Παρουσιάζονται, επίσης, οι αντιδράσεις και οι προτάσεις των κυριότερων φορέων, ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, όπως, μεταξύ άλλων, του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της Επιτροπής των Περιφερειών και της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων. Τέλος, καταγράφονται οι μέθοδοι επικύρωσης που προβλέπονται αφού εγκριθεί το οριστικό κείμενο.

Στο παρόν υπόμνημα επιχειρείται μια ανασκόπηση της πορείας προς τη νέα Συνθήκη και εξετάζεται ο αντίκτυπός της στη διαρθρωτική πολιτική και στην πολιτική συνοχής. Παρουσιάζονται, επίσης, οι αντιδράσεις και οι προτάσεις των κυριότερων φορέων, ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, όπως, μεταξύ άλλων, του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της Επιτροπής των Περιφερειών και της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων. Τέλος, καταγράφονται οι μέθοδοι επικύρωσης που προβλέπονται αφού εγκριθεί το οριστικό κείμενο.