Πολιτιστικες πρωτευουσες της ευρωπης μακροπροθεσμες επιπτωσεις

15-11-2013

Η παρούσα μελέτη αποτελεί την απάντηση στην έκκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων της φιλοξενίας του προγράμματος «Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης» (ΠΠΕ). Βασικός της στόχος είναι να εξετάσει το πλήθος του δημοσιευμένου υλικού σχετικά με τις πόλεις που έχουν φιλοξενήσει το πρόγραμμα, με τους εξής σκοπούς: να εντοπιστούν οι πλέον κοινές στρατηγικές επιτυχίας να επανεξετασθούν τα στοιχεία που αποδεικνύουν τον αντίκτυπο και τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα από πολιτιστική, οικονομική, κοινωνική και πολιτική άποψη· και να γίνουν κατανοητές οι κυριότερες επαναλαμβανόμενες προκλήσεις.

Η παρούσα μελέτη αποτελεί την απάντηση στην έκκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων της φιλοξενίας του προγράμματος «Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης» (ΠΠΕ). Βασικός της στόχος είναι να εξετάσει το πλήθος του δημοσιευμένου υλικού σχετικά με τις πόλεις που έχουν φιλοξενήσει το πρόγραμμα, με τους εξής σκοπούς: να εντοπιστούν οι πλέον κοινές στρατηγικές επιτυχίας να επανεξετασθούν τα στοιχεία που αποδεικνύουν τον αντίκτυπο και τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα από πολιτιστική, οικονομική, κοινωνική και πολιτική άποψη· και να γίνουν κατανοητές οι κυριότερες επαναλαμβανόμενες προκλήσεις.

Εξωτερικός συντάκτης

Tamsin Cox and Beatriz Garcia , Collaborators: Matti Allam, Pete Campbell, Giannalia Cogliandro, Stephen Crone, Floris Langen, Dave O’Brien and Cristina Ortega Nuere