Η αλιεια γκριζασ γαριδασ στη Βορεια Θαλασσα

16-05-2011

Σκοπός της μελέτης είναι να προσφέρει στα μέλη της Επιτροπής Αλιείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μια σαφή περιγραφή της αλιείας γκρίζας γαρίδας της Βόρειας Θάλασσας (Crangon crangon) και των συναφών αγορών στις Κάτω Χώρες, τη Γερμανία και τη Δανία. Η μελέτη έχει σχεδιαστεί ως έγγραφο πληροφοριών. Αφορά ζητήματα παραγωγής (οικονομική και κοινωνική σημασία της παραγωγής, κερδοφορία των στόλων, περιβαλλοντικές επιπτώσεις), καθώς και ζητήματα αγοράς (οργάνωση της βιομηχανίας, ρόλος των μεγάλων επιχειρήσεων χονδρικής πώλησης και μεταποίησης, τιμές και περιθώρια κέρδους στον τομέα), και περιγράφει την εφαρμογή της κοινής οργάνωσης αγοράς στον τομέα της γκρίζας γαρίδας της Βόρειας Θάλασσας.

Σκοπός της μελέτης είναι να προσφέρει στα μέλη της Επιτροπής Αλιείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μια σαφή περιγραφή της αλιείας γκρίζας γαρίδας της Βόρειας Θάλασσας (Crangon crangon) και των συναφών αγορών στις Κάτω Χώρες, τη Γερμανία και τη Δανία. Η μελέτη έχει σχεδιαστεί ως έγγραφο πληροφοριών. Αφορά ζητήματα παραγωγής (οικονομική και κοινωνική σημασία της παραγωγής, κερδοφορία των στόλων, περιβαλλοντικές επιπτώσεις), καθώς και ζητήματα αγοράς (οργάνωση της βιομηχανίας, ρόλος των μεγάλων επιχειρήσεων χονδρικής πώλησης και μεταποίησης, τιμές και περιθώρια κέρδους στον τομέα), και περιγράφει την εφαρμογή της κοινής οργάνωσης αγοράς στον τομέα της γκρίζας γαρίδας της Βόρειας Θάλασσας.

Εξωτερικός συντάκτης

Dominique AVIAT (A.N.D. International), Cecile DIAMANTIS (A.N.D. International), Thomas NEUDECKER (Johann Heinrich von Thünen-Institut), Jörg BERKENHAGEN (Johann Heinrich von Thünen-Institut) and Milan MÜLLER (Johann Heinrich von Thünen-Institut)