Κοινωνική ένταξη στον τομέα των δημόσιων μεταφορών της ΕΕ

16-03-2015

Στην παρούσα έκθεση περιγράφεται η σχέση μεταξύ των μεταφορών και της κοινωνικής ένταξης με βάση την πρόσφατη βιβλιογραφία και παρέχονται στοιχεία για τις πληθυσμιακές ομάδες που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και αποκλεισμού σε επίπεδο μεταφορών. Επίσης, η έκθεση περιλαμβάνει παραδείγματα ορθής πρακτικής για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των πλέον ευάλωτων χρηστών στις δημόσιες μεταφορές, με στόχο την άντληση ενδεικτικών στοιχείων που θα αξιοποιηθούν για την ενίσχυση του ρόλου της ΕΕ υπέρ της ενσωμάτωσης ζητημάτων κοινωνικής ένταξης στις πολιτικές δημόσιων μεταφορών.

Στην παρούσα έκθεση περιγράφεται η σχέση μεταξύ των μεταφορών και της κοινωνικής ένταξης με βάση την πρόσφατη βιβλιογραφία και παρέχονται στοιχεία για τις πληθυσμιακές ομάδες που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και αποκλεισμού σε επίπεδο μεταφορών. Επίσης, η έκθεση περιλαμβάνει παραδείγματα ορθής πρακτικής για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των πλέον ευάλωτων χρηστών στις δημόσιες μεταφορές, με στόχο την άντληση ενδεικτικών στοιχείων που θα αξιοποιηθούν για την ενίσχυση του ρόλου της ΕΕ υπέρ της ενσωμάτωσης ζητημάτων κοινωνικής ένταξης στις πολιτικές δημόσιων μεταφορών.