Έρευνα για την επιτροπη AGRI - Μεταρρύθμιση της ΚΓΠ μετά το 2020 - Προκλήσεις στον τομέα της γεωργίας

14-10-2016

Το παρόν έγγραφο καταρτίστηκε για το εργαστήριο με θέμα «Προβληματισμοί σχετικά με τις γεωργικές προκλήσεις μετά το 2020 στην ΕΕ: προετοιμάζοντας την επόμενη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ» της 8ης Νοεμβρίου 2016, που διοργανώθηκε από την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (COMAGRI) και του Θεματικού Τμήματός της για την έρευνα (AGRI Research). Περιλαμβάνει τρεις μελέτες: 1. Το μέλλον των άμεσων ενισχύσεων (του Alan Matthews). 2. Το μέλλον των μέτρων της αγοράς και των συστημάτων διαχείρισης κινδύνου (των Louis-Pascal Mahé και Jean-Christophe Bureau). 3. Το μέλλον της αγροτικής ανάπτυξης (των Thomas Dax και Andrew Copus).

Το παρόν έγγραφο καταρτίστηκε για το εργαστήριο με θέμα «Προβληματισμοί σχετικά με τις γεωργικές προκλήσεις μετά το 2020 στην ΕΕ: προετοιμάζοντας την επόμενη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ» της 8ης Νοεμβρίου 2016, που διοργανώθηκε από την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (COMAGRI) και του Θεματικού Τμήματός της για την έρευνα (AGRI Research). Περιλαμβάνει τρεις μελέτες: 1. Το μέλλον των άμεσων ενισχύσεων (του Alan Matthews). 2. Το μέλλον των μέτρων της αγοράς και των συστημάτων διαχείρισης κινδύνου (των Louis-Pascal Mahé και Jean-Christophe Bureau). 3. Το μέλλον της αγροτικής ανάπτυξης (των Thomas Dax και Andrew Copus).