ThinkTank logo Τα έγγραφα που συμβάλλουν στη διαμόρφωση νέας νομοθεσίας της ΕΕ
Αναρτήθηκε στις 26-09-2016

The EU and Western Balkans [What Think Tanks are Thinking]

26-09-2016

The European Union has given countries of the Western Balkans the perspective of membership and offers financial and political incentives for reform. From the region, only Croatia has so far joined the EU, in 2013. Montenegro, Serbia, the former Yugoslav Republic of Macedonia and Albania are official candidate countries. Entry negotiations have started with Montenegro and Serbia, in 2012 and 2015 respectively. Bosnia and Herzegovina and Kosovo are potential candidate countries. The European Commission ...

The European Union has given countries of the Western Balkans the perspective of membership and offers financial and political incentives for reform. From the region, only Croatia has so far joined the EU, in 2013. Montenegro, Serbia, the former Yugoslav Republic of Macedonia and Albania are official candidate countries. Entry negotiations have started with Montenegro and Serbia, in 2012 and 2015 respectively. Bosnia and Herzegovina and Kosovo are potential candidate countries. The European Commission President, Jean-Claude Juncker, has said he does not expect any country to join the EU during his term in office, which ends in 2019, as many analysts and politicians believe the Union must overcome its internal problems before expanding further. The EU also wants to give the countries time for progress in their reforms, related to the 1993 'Copenhagen' membership criteria, which would make their political and economic systems compatible with EU standards. This note offers links to recent commentaries, studies and reports on the topic from major international think tanks on EU links with the Western Balkans, and the political and economic situation of the countries in the region. More publications on EU enlargement can be found in a previous edition of 'What Think Tanks are Thinking.'

Revision of the Regulation on the European Fund for Strategic Investments – towards an EFSI 2.0?

26-09-2016

After a year of implementation and in the absence of the comprehensive and independent evaluations of EFSI and its impacts determined by Regulation 2015/1017, it would be premature to draw firm conclusions based on the information currently available. On 14 September 2016, the European Commission published a proposal to double EFSI’s financial capacity and duration, together with a Communication on the second phase of the EFSI. The proposal indicates that an independent evaluation is ongoing and ...

After a year of implementation and in the absence of the comprehensive and independent evaluations of EFSI and its impacts determined by Regulation 2015/1017, it would be premature to draw firm conclusions based on the information currently available. On 14 September 2016, the European Commission published a proposal to double EFSI’s financial capacity and duration, together with a Communication on the second phase of the EFSI. The proposal indicates that an independent evaluation is ongoing and will be published in November 2016. In the meantime, some preliminary elements have emerged in the first reports on EFSI’s functioning to date. In terms of mobilisation of additional investments, EFSI appears to be a success, particularly as regards the SME-window, which has seen an uptake beyond initial expectations. On the other hand, EFSI’s current leverage effect appears slightly below the initial target (i.e. 13.3 instead of 15). Other specific issues still need to be addressed, such as the sectoral and geographical concentration of the first group of approved projects, the perceived limited additionality (in terms of risk) of EFSI projects when compared to traditional EIB funded initiatives, and how to best exploit synergies with other EU Funds. The text of the new proposal and the accompanying communication contain specific measures to tackle some of these questions.

The Western Balkans and the EU: Enlargement and challenges

26-09-2016

The challenges ahead of the EU and the current candidate, and potential candidate, countries – Albania, Bosnia and Herzegovina, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Kosovo, Montenegro and Serbia – are multiple and, to some extent, different compared to the past. First, the EU itself is in a different situation. In 2014, the European Commission's newly elected president announced a five-year halt to enlargement. In June 2016, the UK voted to leave the EU, an event unprecedented in Union history ...

The challenges ahead of the EU and the current candidate, and potential candidate, countries – Albania, Bosnia and Herzegovina, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Kosovo, Montenegro and Serbia – are multiple and, to some extent, different compared to the past. First, the EU itself is in a different situation. In 2014, the European Commission's newly elected president announced a five-year halt to enlargement. In June 2016, the UK voted to leave the EU, an event unprecedented in Union history. Second, the Western Balkan countries present a case more complex than previous EU candidates, because apart from making a difficult transition to democracy while struggling economically, they face the legacy of relatively recent armed conflict and have bilateral disputes to resolve. And yet, despite the seemingly more distant prospect of further enlargement, the EU has recently confirmed that the integration of the Western Balkans remains on the agenda and is a matter of mutual interest. For the aspirant countries, however, 'the bar for accession has been set higher' because of the evolving enlargement policy, with its increased focus on conditionality and reshuffled priorities. One novelty is a new EU approach, which brings rule of law to the fore As this is a major area of concern, in which reforms take longer, the EU has decided to open rule of law Chapters 23 and 24 in the negotiation process first. An argument in favour of this approach is that post-accession monitoring has not proven efficient, as in the case of Bulgaria and Romania. Another highlight is an increased focus on regional cooperation. While enlargement is on hold, cooperation could give fresh impetus to the region's economic performance, reconcile societies and prepare them for eventual EU entry.

A new vision for global health

26-09-2016

Agenda 2030, agreed by 193 United Nations member states in September 2015, has transformed the global health agenda. Moving away from the narrow approach taken by the Millennium Development Goals (MDGs), the new Sustainable Development Goals (SDGs) – and, more specifically, the third goal to 'encourage healthy lives and promote the well-being for all at all ages' (SDG 3) – propose a more comprehensive and horizontal vision for health. The MDGs focused solely on maternal and child health and on a ...

Agenda 2030, agreed by 193 United Nations member states in September 2015, has transformed the global health agenda. Moving away from the narrow approach taken by the Millennium Development Goals (MDGs), the new Sustainable Development Goals (SDGs) – and, more specifically, the third goal to 'encourage healthy lives and promote the well-being for all at all ages' (SDG 3) – propose a more comprehensive and horizontal vision for health. The MDGs focused solely on maternal and child health and on a limited number of communicable diseases that burden the developing world in particular. SDG 3's nine targets and four means of implementation, however, encompass universal access to treatment of a large number of communicable and non-communicable diseases, as well as their prevention, addressing several major social, economic and environmental determinants of health and strengthening underlying health systems and research. The renewed health agenda's broad scope will demand political courage to reform the fragmented global health architecture and make it fit for the purpose of implementing the targets at global level. A strong advocate of a systemic and human rights-grounded approach to health, the European Parliament recently called upon the Commission to present and implement the long overdue programme for action in global health as well as a plan for establishing universal health coverage.

Regional and minority languages in the European Union

26-09-2016

Nearly half of the approximately six thousand languages spoken in the world are vulnerable or in danger of disappearing. In the EU, 40 to 50 million people speak one of its 60 regional and minority languages (RMLs), some of which are at serious risk. RMLs account for linguistic diversity and belong to humanity's intangible cultural heritage. International organisations, such as Unesco, the Council of Europe and the OSCE, are concerned with the risk that RMLs face and undertake actions to protect ...

Nearly half of the approximately six thousand languages spoken in the world are vulnerable or in danger of disappearing. In the EU, 40 to 50 million people speak one of its 60 regional and minority languages (RMLs), some of which are at serious risk. RMLs account for linguistic diversity and belong to humanity's intangible cultural heritage. International organisations, such as Unesco, the Council of Europe and the OSCE, are concerned with the risk that RMLs face and undertake actions to protect their linguistic rights. Non-respect for regional or minority communities' linguistic rights is qualified as racial discrimination, a breach of human rights. While language policy is an exclusive competence of its Member States, the EU can support actions promoting and protecting RMLs. However, the current complex political and economic situation in the EU is not favourable for such efforts. Nevertheless, over the years, the EU has undertaken education-related initiatives at all levels of teaching, including with regard to research that facilitates the production of RML teaching materials, the presence of RMLs in cyberspace, and the work on modern-world RML terminology. It has also recognised the need for RMLs to be taught to non-native speakers and has supported their media dissemination. The European Parliament has supported the promotion of RMLs and called for the protection of endangered languages.

Research for REGI Committee - Technical Assistance at the Initiative of the Commission

15-09-2016

This in-depth analysis, requested by the European Parliament’s Committee on Regional Development (REGI), focuses on technical assistance (TA) activities at the initiative of the Commission (EC) (Article 58 of the Common Provision Regulation or CPR ) and aims to shed some light on the historical background of its principles and implementation, as well as on the current relationship with the management of TA activities when a Member State is facing temporary budgetary difficulties (Article 25 of the ...

This in-depth analysis, requested by the European Parliament’s Committee on Regional Development (REGI), focuses on technical assistance (TA) activities at the initiative of the Commission (EC) (Article 58 of the Common Provision Regulation or CPR ) and aims to shed some light on the historical background of its principles and implementation, as well as on the current relationship with the management of TA activities when a Member State is facing temporary budgetary difficulties (Article 25 of the CPR). At the time of writing, the Commission has presented a proposal concerning a new ‘TA programme’ (i.e. the Structural Reform Support Programme), and this analysis also provides some preliminary considerations of this initiative, especially as regards the amendment of Article 25 of the CPR and the transfer of TA resources.

Κοινωνική πολιτική και πολιτική απασχόλησης: γενικές αρχές

01-08-2016

Η κοινωνική διάσταση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης αναπτύχθηκε σε μεγάλο βαθμό με τα χρόνια. Συνιστά ουσιαστική πτυχή της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», η οποία στοχεύει στην εξασφάλιση της «ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς» με υψηλά επίπεδα απασχόλησης και μείωση του αριθμού των ανθρώπων που ζουν σε συνθήκες φτώχειας ή με τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού.

Η κοινωνική διάσταση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης αναπτύχθηκε σε μεγάλο βαθμό με τα χρόνια. Συνιστά ουσιαστική πτυχή της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», η οποία στοχεύει στην εξασφάλιση της «ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς» με υψηλά επίπεδα απασχόλησης και μείωση του αριθμού των ανθρώπων που ζουν σε συνθήκες φτώχειας ή με τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού.

Πολιτική απασχόλησης

01-08-2016

Η δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση, που περιλαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση και προγράμματα υποστήριξης, όπως το EaSI, έχει σχεδιαστεί για να συμβάλει στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, την επαγγελματική κινητικότητα και την κοινωνική πρόοδο.

Η δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση, που περιλαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση και προγράμματα υποστήριξης, όπως το EaSI, έχει σχεδιαστεί για να συμβάλει στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, την επαγγελματική κινητικότητα και την κοινωνική πρόοδο.

Υγεία και ασφάλεια στην εργασία

01-08-2016

Η βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία απασχολεί την ΕΕ από τη δεκαετία του 1980. Με τη θέσπιση νομοθεσίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθορίστηκαν ελάχιστα πρότυπα για την προστασία των εργαζομένων, αλλά η νομοθεσία που εγκρίθηκε δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να διατηρούν ή να θεσπίζουν αυστηρότερα μέτρα. Όταν τέθηκε σε ισχύ η Συνθήκη της Λισαβόνας, ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγινε νομικά δεσμευτικός, καθιστώντας την πολιτική για την υγεία και την ασφάλεια έναν ...

Η βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία απασχολεί την ΕΕ από τη δεκαετία του 1980. Με τη θέσπιση νομοθεσίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθορίστηκαν ελάχιστα πρότυπα για την προστασία των εργαζομένων, αλλά η νομοθεσία που εγκρίθηκε δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να διατηρούν ή να θεσπίζουν αυστηρότερα μέτρα. Όταν τέθηκε σε ισχύ η Συνθήκη της Λισαβόνας, ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγινε νομικά δεσμευτικός, καθιστώντας την πολιτική για την υγεία και την ασφάλεια έναν ακόμη πιο σημαντικό τομέα της νομοθεσίας της ΕΕ.

Η καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων

01-08-2016

Με την υποστήριξη που παρέχει προς τα κράτη μέλη όσον αφορά την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να ενισχύσει τη χωρίς αποκλεισμούς συνοχή της ευρωπαϊκής κοινωνίας και να προσφέρει σε όλους τους πολίτες τη δυνατότητα ίσης πρόσβασης στις ευκαιρίες και στους πόρους που διατίθενται.

Με την υποστήριξη που παρέχει προς τα κράτη μέλη όσον αφορά την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να ενισχύσει τη χωρίς αποκλεισμούς συνοχή της ευρωπαϊκής κοινωνίας και να προσφέρει σε όλους τους πολίτες τη δυνατότητα ίσης πρόσβασης στις ευκαιρίες και στους πόρους που διατίθενται.

Προσεχείς εκδηλώσεις

28-09-2016
13:30-15:00 Financing democracy: How political parties and elections are funded
Άλλη δραστηριότητα - EPRS
28-09-2016
Exchange of views with National Parliaments on the European Semester
Άλλη δραστηριότητα - ECON
04-10-2016
100 Books on Europe to Remember
Άλλη δραστηριότητα - EPRS

Γραφήματα Πληροφοριών

Μείνετε μαζί μας

email update imageΣύστημα ενημέρωσης με email

Το σύστημα ενημέρωσης με email, το οποίο σας στέλνει τα νέα κατευθείαν στην ηλεκτρονική γραμματοθυρίδα σας, σας επιτρέπει να έχετε διαρκή ενημέρωση για πρόσωπα και πράγματα στο Κοινοβούλιο. Λαμβάνετε, μεταξύ άλλων, τις τελευταίες ειδήσεις σχετικά με βουλευτές και επιτροπές του ΕΚ, τις υπηρεσίες ενημέρωσης ή το Think Tank.

Μπορείτε να μπείτε στο σύστημα αυτό από οποιαδήποτε ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου. Για να εγγραφείτε και να λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις του Think Tank, δώστε απλώς τη διεύθυνση του email σας, επιλέξτε το θέμα που σας ενδιαφέρει, διαλέξτε τη συχνότητα της ενημέρωσης (καθημερινή, εβδομαδιαία, ή μηνιαία) και ολοκληρώστε την εγγραφή σας ακολουθώντας τον σύνδεσμο που θα λάβετε με email.

RSS imageΚανάλια RSS

Με το RSS feed μας, δεν θα χάνετε καμιά πληροφορία ή ενημέρωση των ιστοσελίδων του Κοινοβουλίου.

Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να μπείτε στις ρυθμίσεις του RSS.

widget imageRSS widgets

Για να προσθέσετε στις σελίδες σας ένα widget σχετικά με τις δημοσιεύσεις που διατίθενται μέσω του Think Tank, πατήστε το παρακάτω κουμπί.

Δημιουργία ενός RSS widget

Δημοσιεύσεις του Think Tank

Το περιεχόμενο όλων των εγγράφων που περιέχονται στον ιστότοπο του Think Tank αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των συντακτών, και οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτά δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Απευθύνονται στους βουλευτές και στο προσωπικό του ΕΚ για το κοινοβουλευτικό τους έργο.

Το Think Tank είναι στο...