ThinkTank logo Τα έγγραφα που συμβάλλουν στη διαμόρφωση νέας νομοθεσίας της ΕΕ
Αναρτήθηκε στις 18-07-2018

Women in the Western Balkans: Gender equality in the EU accession process

18-07-2018

Equality between women and men, or gender equality, is a fundamental right and a common value, recognised by the EU. It has been a component of the European integration project from its outset. Enshrined in the EU Treaties, gender equality forms part of the accession conditions with which candidate and potential candidates from the Western Balkans (Albania, Bosnia and Herzegovina, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Kosovo, Montenegro and Serbia) have to comply. Investing in gender equality ...

Equality between women and men, or gender equality, is a fundamental right and a common value, recognised by the EU. It has been a component of the European integration project from its outset. Enshrined in the EU Treaties, gender equality forms part of the accession conditions with which candidate and potential candidates from the Western Balkans (Albania, Bosnia and Herzegovina, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Kosovo, Montenegro and Serbia) have to comply. Investing in gender equality, however, is essential not only as an EU requirement, but for an equal society. Although progress has been noted in these countries as regards gender equality, more work is still required. Equal opportunities would allow EU candidate countries to better tap into the potential and skills of women, and underpin achievements in areas such as economic growth, employment and social cohesion, as well as in peace-building. As part of their preparation for an EU future, the Western Balkan countries have taken steps to advance women's rights in recent years. These include adopting or amending relevant legislation (e.g. criminal and labour laws), elaborating national strategies and action plans, and establishing institutional mechanisms to carry out and monitor relevant policies. Nevertheless, promoting gender equality is often sidelined, and the action taken in this respect is insufficient. Ensuring equality between women and men remains 'unfinished business' in a region where traditional gender roles are deep-rooted and social attitudes and lack of awareness of women's rights are at the core of the problem. This Briefing aims to highlight the EU's efforts to promote gender equality as part of EU enlargement policy, and the way the EU strives to mainstream equality across the board. It also aims to cast light on some major challenges that women face in the Western Balkans, such as their weaker roles in economy and politics, and widespread gender-based violence. This follows up the June 2017 briefing on 'Rights and empowerment of women in the Western Balkans'.

Introducing the definitive VAT system for B2B cross-border trade

18-07-2018

Value added tax (VAT) is an important source of revenue for national governments and the European Union (EU) budget and, from an economic point of view, it is a very efficient consumption tax. However, the existing rules governing intra-Community trade are 25 years old and the current common EU VAT system presents such problems as vulnerability to fraud, high compliance costs for businesses and also a heavy administrative burden for national authorities. The reform of the system is planned in several ...

Value added tax (VAT) is an important source of revenue for national governments and the European Union (EU) budget and, from an economic point of view, it is a very efficient consumption tax. However, the existing rules governing intra-Community trade are 25 years old and the current common EU VAT system presents such problems as vulnerability to fraud, high compliance costs for businesses and also a heavy administrative burden for national authorities. The reform of the system is planned in several consecutive steps, first for goods and then for services, and will take some years. This proposal introduces the basic features of the definite VAT system for business-to-business (B2B) transactions of goods and aims to harmonise and simplify certain rules of the current VAT system, by amending the VAT Directive (Directive 2006/112/EC).

European Regional Development Fund and Cohesion Fund 2021-2027

18-07-2018

In preparation for the upcoming Multiannual Financial Framework for 2021-2027, the European Commission published a proposal for a regulation on the European Regional Development Fund (ERDF) and the Cohesion Fund (CF) on 29 May 2018. The new single regulation on the ERDF and CF (previously covered by two separate regulations) identifies the specific objectives and scope of support for both funds, including non-eligible activities. In line with evidence regarding impact, investments will focus on activities ...

In preparation for the upcoming Multiannual Financial Framework for 2021-2027, the European Commission published a proposal for a regulation on the European Regional Development Fund (ERDF) and the Cohesion Fund (CF) on 29 May 2018. The new single regulation on the ERDF and CF (previously covered by two separate regulations) identifies the specific objectives and scope of support for both funds, including non-eligible activities. In line with evidence regarding impact, investments will focus on activities with the highest added value, such as support for SMEs, smart specialisation, the low carbon economy, sustainable urban development and regional cooperation. The ERDF will focus mainly on smart growth and the green economy, and the CF on environmental and transport infrastructure. A special approach is adopted for territories such as urban areas and outermost regions. The indicator framework for monitoring progress will include new common results indicators. At the European Parliament, the file has been allocated to the Committee on Regional Development, with Andrea Cozzolino (S&D, Italy) as rapporteur. The rapporteur's draft report is expected in the autumn.

Seven economic challenges for Russia: Breaking out of stagnation?

18-07-2018

This publication describes the current condition of the Russian economy, which has suffered recently from external shocks, such as a collapse in oil prices and Western sanctions. However, it argues that poor economic performance has more to do with long-term internal problems, including a lack of competitive markets, low levels of investment, an absence of innovation and excessive dependence on natural resources. Finally, it discusses President Putin's promises of economic reforms to tackle such ...

This publication describes the current condition of the Russian economy, which has suffered recently from external shocks, such as a collapse in oil prices and Western sanctions. However, it argues that poor economic performance has more to do with long-term internal problems, including a lack of competitive markets, low levels of investment, an absence of innovation and excessive dependence on natural resources. Finally, it discusses President Putin's promises of economic reforms to tackle such issues, and evaluates the prospects for major change.

Global Trendometer - Essays on medium- and long-term global trends - July 2018

18-07-2018

The EU faces challenges from the outside and the inside. Most of those are the symptoms of big underlying trends, and handling them needs foresight. The Global Trendometer tries to provide foresight for decision makers in the EU by analysing the changes in these long-term trends. This publication does not offer answers or make recommendations. It presents summarised information derived from a range of carefully selected sources. This issue of the Global Trendometer analyses long-term trends on India ...

The EU faces challenges from the outside and the inside. Most of those are the symptoms of big underlying trends, and handling them needs foresight. The Global Trendometer tries to provide foresight for decision makers in the EU by analysing the changes in these long-term trends. This publication does not offer answers or make recommendations. It presents summarised information derived from a range of carefully selected sources. This issue of the Global Trendometer analyses long-term trends on India, the labour-share of income, and democracy and artificial intelligence. It also features two-pagers on geoengineering, remittances, food security in China, economic waves, the US after Trump, public procurement and deep fakes.

Τρεις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης: Ουκρανία, Μολδαβία και Λευκορωσία

01-01-2018

Η πολιτική Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης της ΕΕ, που δρομολογήθηκε το 2009, καλύπτει έξι μετασοβιετικά κράτη: την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, τη Λευκορωσία, τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία. Δημιουργήθηκε με σκοπό να υποστηρίξει τις προσπάθειες για πολιτική, κοινωνική και οικονομική μεταρρύθμιση στις χώρες αυτές, προκειμένου να ενισχυθούν ο εκδημοκρατισμός και η χρηστή διακυβέρνηση, η ενεργειακή ασφάλεια, η προστασία του περιβάλλοντος και η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Όλα τα μέλη, εκτός ...

Η πολιτική Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης της ΕΕ, που δρομολογήθηκε το 2009, καλύπτει έξι μετασοβιετικά κράτη: την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, τη Λευκορωσία, τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία. Δημιουργήθηκε με σκοπό να υποστηρίξει τις προσπάθειες για πολιτική, κοινωνική και οικονομική μεταρρύθμιση στις χώρες αυτές, προκειμένου να ενισχυθούν ο εκδημοκρατισμός και η χρηστή διακυβέρνηση, η ενεργειακή ασφάλεια, η προστασία του περιβάλλοντος και η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Όλα τα μέλη, εκτός της Λευκορωσίας, συμμετέχουν στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest.

Κοινωνικός διάλογος

01-02-2018

O κοινωνικός διάλογος αποτελεί θεμελιώδη συνιστώσα του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου που αναγνωρίσθηκε πλήρως στη Συνθήκη με τη μεταρρύθμιση του Άμστερνταμ. Οι κοινωνικοί εταίροι (εκπρόσωποι της διοίκησης και των εργαζομένων) είναι επομένως σε θέση να συμβάλλουν ενεργά στο σχεδιασμό της ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής.

O κοινωνικός διάλογος αποτελεί θεμελιώδη συνιστώσα του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου που αναγνωρίσθηκε πλήρως στη Συνθήκη με τη μεταρρύθμιση του Άμστερνταμ. Οι κοινωνικοί εταίροι (εκπρόσωποι της διοίκησης και των εργαζομένων) είναι επομένως σε θέση να συμβάλλουν ενεργά στο σχεδιασμό της ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής.

Κοινωνική ασφάλιση σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ

01-02-2018

Ο συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων εντός της ΕΕ. Τον Μάιο του 2010 πραγματοποιήθηκε μια θεμελιώδης μεταρρύθμιση σε αυτόν τον τομέα, η οποία συμπληρώθηκε αργότερα με περαιτέρω νομοθετικές πράξεις που έχουν βελτιώσει την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων όταν κάνουν χρήση του δικαιώματός τους όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία. Το 2016, η Επιτροπή συμπεριέλαβε προτάσεις στη δέσμη μέτρων για την εργασιακή κινητικότητα προκειμένου ...

Ο συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων εντός της ΕΕ. Τον Μάιο του 2010 πραγματοποιήθηκε μια θεμελιώδης μεταρρύθμιση σε αυτόν τον τομέα, η οποία συμπληρώθηκε αργότερα με περαιτέρω νομοθετικές πράξεις που έχουν βελτιώσει την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων όταν κάνουν χρήση του δικαιώματός τους όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία. Το 2016, η Επιτροπή συμπεριέλαβε προτάσεις στη δέσμη μέτρων για την εργασιακή κινητικότητα προκειμένου να μεταρρυθμίσει περαιτέρω το σύστημα και να το προσαρμόσει στη σύγχρονη οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα της ΕΕ.

Αναρτήθηκε στις 17-07-2018

Kashmir: 70 years of disputes

17-07-2018

Kashmir, located between China, India and Pakistan, has been at the heart of a complex, 70-year dispute between Delhi and Islamabad, which has strained bilateral relations and impeded the development of stronger ties in the whole of South Asia. In the Indian state of Jammu and Kashmir, an uprising against Delhi's rule has been ongoing since 1989. In June 2018, a UN human rights report on Kashmir called for establishing a commission of inquiry into multiple violations from both sides. Kashmir is a ...

Kashmir, located between China, India and Pakistan, has been at the heart of a complex, 70-year dispute between Delhi and Islamabad, which has strained bilateral relations and impeded the development of stronger ties in the whole of South Asia. In the Indian state of Jammu and Kashmir, an uprising against Delhi's rule has been ongoing since 1989. In June 2018, a UN human rights report on Kashmir called for establishing a commission of inquiry into multiple violations from both sides. Kashmir is a mountainous area the size of Germany, in the north-west of the Indian subcontinent, home to K2, the world's second-tallest mountain, and also narrow valleys and barren plateaus. It is also prone to seismic activity: as recently as 2005, a strong earthquake is estimated to have claimed 75 000 lives.

Euronest 2018: Way forward after the Eastern Partnership summit

17-07-2018

The European Parliament regularly hosts the Euronest parliamentary assembly of the Eastern Partnership (EaP). Launched in 2011, the EaP is composed of the EU and its Member States, together with six of their eastern European neighbours: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine. During their Riga summit in 2015, the partners in the EaP decided to focus on four areas: economic development and market opportunities; institutional capacity and good governance; connectivity, energy efficiency ...

The European Parliament regularly hosts the Euronest parliamentary assembly of the Eastern Partnership (EaP). Launched in 2011, the EaP is composed of the EU and its Member States, together with six of their eastern European neighbours: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine. During their Riga summit in 2015, the partners in the EaP decided to focus on four areas: economic development and market opportunities; institutional capacity and good governance; connectivity, energy efficiency, environment and climate change; mobility and people-to-people contacts. Before the EaP's 2017 Brussels summit, the European Commission and the European External Action Service published '20 deliverables for 2020', a series of specific objectives that are being piloted by various partners and have to be achieved by the EaP countries by 2020. To facilitate this task, the two institutions also proposed to streamline the structure of the EaP, which the Brussels summit endorsed. In June 2018, the Euronest meeting in Brussels adopted a number of resolutions on the EU’s mediation in frozen conflicts, on foreign direct investment and on undeclared labour. It also called for the release of Ukrainian political prisoners in Russia.

Προσεχείς εκδηλώσεις

04-09-2018
Fiscal stabilization capacity for the Euro area: IMF proposals and political reality
Άλλη δραστηριότητα -
EPRS

Γραφήματα Πληροφοριών

Μείνετε μαζί μας

email update imageΣύστημα ενημέρωσης με email

Το σύστημα ενημέρωσης με email, το οποίο σας στέλνει τα νέα κατευθείαν στην ηλεκτρονική γραμματοθυρίδα σας, σας επιτρέπει να έχετε διαρκή ενημέρωση για πρόσωπα και πράγματα στο Κοινοβούλιο. Λαμβάνετε, μεταξύ άλλων, τις τελευταίες ειδήσεις σχετικά με βουλευτές και επιτροπές του ΕΚ, τις υπηρεσίες ενημέρωσης ή το Think Tank.

Μπορείτε να μπείτε στο σύστημα αυτό από οποιαδήποτε ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου. Για να εγγραφείτε και να λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις του Think Tank, δώστε απλώς τη διεύθυνση του email σας, επιλέξτε το θέμα που σας ενδιαφέρει, διαλέξτε τη συχνότητα της ενημέρωσης (καθημερινή, εβδομαδιαία, ή μηνιαία) και ολοκληρώστε την εγγραφή σας ακολουθώντας τον σύνδεσμο που θα λάβετε με email.

RSS imageΚανάλια RSS

Με το RSS feed μας, δεν θα χάνετε καμιά πληροφορία ή ενημέρωση των ιστοσελίδων του Κοινοβουλίου.

Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να μπείτε στις ρυθμίσεις του RSS.

widget imageRSS widgets

Για να προσθέσετε στις σελίδες σας ένα widget σχετικά με τις δημοσιεύσεις που διατίθενται μέσω του Think Tank, πατήστε το παρακάτω κουμπί.

Δημιουργία ενός RSS widget

Δημοσιεύσεις του Think Tank

Το περιεχόμενο όλων των εγγράφων που περιέχονται στον ιστότοπο του Think Tank αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των συντακτών, και οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτά δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Απευθύνονται στους βουλευτές και στο προσωπικό του ΕΚ για το κοινοβουλευτικό τους έργο.

Το Think Tank είναι στο...