4

αποτέλεσμα(ατα)

Λέξη (-εις)
Τύπος δημοσίευσης
Τομέας πολιτικής
Συντάκτης
Λέξη κλειδί
Ημερομηνία

RESEARCH FOR CULT COMMITTEE - European Identity

12-04-2017

This study seeks to examine the concept, challenges and prospects of ‘collective identity’ in a European context. The text acknowledges the complex nature of collective identities in general and a common ‘European identity’ in particular. On that basis, the study critically assesses the potential of cultural and political approaches to foster allegiances with a supranational body politic such as the European Union. Particular attention is paid to the role of history and historical remembrance, as ...

This study seeks to examine the concept, challenges and prospects of ‘collective identity’ in a European context. The text acknowledges the complex nature of collective identities in general and a common ‘European identity’ in particular. On that basis, the study critically assesses the potential of cultural and political approaches to foster allegiances with a supranational body politic such as the European Union. Particular attention is paid to the role of history and historical remembrance, as well as that of bottom-up initiatives aimed at active civic engagement, in strengthening a European sense of belonging.

European Historical Memory: Policies, Challenges and Perspectives

15-04-2015

This note seeks to provide some reflections on the challenges, current policies and possible future prospects of 'historical memory' in a European context. Based on acknowledging the complex nature of collective memories in general and shared European historical remembrance in particular, including their susceptibility to political instrumentalisation, it is argued that a critical 'culture of remembering' needs to be developed. Such a culture requires increased efforts for nation states to come to ...

This note seeks to provide some reflections on the challenges, current policies and possible future prospects of 'historical memory' in a European context. Based on acknowledging the complex nature of collective memories in general and shared European historical remembrance in particular, including their susceptibility to political instrumentalisation, it is argued that a critical 'culture of remembering' needs to be developed. Such a culture requires increased efforts for nation states to come to terms with their own respective pasts in an unbiased way, yet at the same time embracing common European principles and values. In this context, the vital role of education as a tool to create an informed historical consciousness is emphasised, which provides the basis for dealing confidently not only with Europe’s past, but also present and future.

Ευρωπαϊκη ιστορικη μνημη: πολιτικες, προκλησεις και προοπτικες

16-09-2013

Σκοπός του παρόντος υπομνήματος είναι να παρουσιάσει ορισμένες σκέψεις σχετικά με τις προκλήσεις, τις υφιστάμενες πολιτικές και τις δυνητικές μελλοντικές προοπτικές της «ιστορικής μνήμης» σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο. Με βάση την αναγνώριση της σύνθετης φύσης της συλλογικής μνήμης εν γένει και της κοινής ευρωπαϊκής ιστορικής ανάμνησης ειδικότερα, συμπεριλαμβανομένης της επιδεκτικότητάς τους στο να χρησιμοποιηθούν ως μέσα διαμόρφωσης πολιτικής, διατυπώνεται η άποψη ότι πρέπει να αναπτυχθεί μια κριτική ...

Σκοπός του παρόντος υπομνήματος είναι να παρουσιάσει ορισμένες σκέψεις σχετικά με τις προκλήσεις, τις υφιστάμενες πολιτικές και τις δυνητικές μελλοντικές προοπτικές της «ιστορικής μνήμης» σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο. Με βάση την αναγνώριση της σύνθετης φύσης της συλλογικής μνήμης εν γένει και της κοινής ευρωπαϊκής ιστορικής ανάμνησης ειδικότερα, συμπεριλαμβανομένης της επιδεκτικότητάς τους στο να χρησιμοποιηθούν ως μέσα διαμόρφωσης πολιτικής, διατυπώνεται η άποψη ότι πρέπει να αναπτυχθεί μια κριτική «καλλιέργεια της ανάμνησης». Για την ανάπτυξη της καλλιέργειας αυτής απαιτούνται αυξημένες προσπάθειες από τα εθνικά κράτη, ώστε να συμφιλιωθεί έκαστο με το παρελθόν του χωρίς προκαταλήψεις, ασπαζόμενο ταυτόχρονα τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες και αρχές. Στο πλαίσιο αυτό, τονίζεται ο ζωτικός ρόλος της εκπαίδευσης ως μέσου για τη δημιουργία τεκμηριωμένης ιστορικής συνείδησης, η οποία παρέχει τη βάση για την αποφασιστική αντιμετώπιση όχι μόνο του παρελθόντος της Ευρώπης, αλλά και του παρόντος και του μέλλοντός της.

Ευρώπη για τους πολίτες (2014-2020)

10-09-2012

Σκοπός του παρόντος υπομνήματος είναι να παράσχει μια συνοπτική επισκόπηση και κριτική αξιολόγηση του προτεινόμενου προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες (2014-2020)», το οποίο έχει ως στόχο την ενίσχυση της μνήμης και της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά στην Ευρώπη. Με βάση μια σύντομη περιγραφή προγενέστερων πρωτοβουλιών για την «ενεργό συμμετοχή των πολιτών στα κοινά» σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και του τρέχοντος προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες», αναλύεται η γένεση της νέας πρότασης της ...

Σκοπός του παρόντος υπομνήματος είναι να παράσχει μια συνοπτική επισκόπηση και κριτική αξιολόγηση του προτεινόμενου προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες (2014-2020)», το οποίο έχει ως στόχο την ενίσχυση της μνήμης και της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά στην Ευρώπη. Με βάση μια σύντομη περιγραφή προγενέστερων πρωτοβουλιών για την «ενεργό συμμετοχή των πολιτών στα κοινά» σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και του τρέχοντος προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες», αναλύεται η γένεση της νέας πρότασης της Επιτροπής, το περιεχόμενό της και ο τρόπος υποδοχής της από άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ και από ενδιαφερόμενους φορείς. Επίσης, εξετάζονται τα αντίστοιχα δυνατά και αδύνατα σημεία και, τέλος, ακολουθεί μια σειρά συστάσεων για την επανεξέταση της νομοθετικής πρότασης.

Προσεχείς εκδηλώσεις

05-11-2019
The Art and Craft of Political Speech-writing: A conversation with Eric Schnure
Άλλη δραστηριότητα -
EPRS
06-11-2019
Where next for the global and European economies? The 2019 IMF Economic Outlook
Άλλη δραστηριότητα -
EPRS
06-11-2019
EPRS Annual Lecture: Clash of Cultures: Transnational governance in post-war Europe
Άλλη δραστηριότητα -
EPRS

Εταίροι

Μείνετε μαζί μας

email update imageΣύστημα ενημέρωσης με email

Το σύστημα ενημέρωσης με email, το οποίο σας στέλνει τα νέα κατευθείαν στην ηλεκτρονική γραμματοθυρίδα σας, σας επιτρέπει να έχετε διαρκή ενημέρωση για πρόσωπα και πράγματα στο Κοινοβούλιο. Λαμβάνετε, μεταξύ άλλων, τις τελευταίες ειδήσεις σχετικά με βουλευτές και επιτροπές του ΕΚ, τις υπηρεσίες ενημέρωσης ή το Think Tank.

Μπορείτε να μπείτε στο σύστημα αυτό από οποιαδήποτε ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου. Για να εγγραφείτε και να λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις του Think Tank, δώστε απλώς τη διεύθυνση του email σας, επιλέξτε το θέμα που σας ενδιαφέρει, διαλέξτε τη συχνότητα της ενημέρωσης (καθημερινή, εβδομαδιαία, ή μηνιαία) και ολοκληρώστε την εγγραφή σας ακολουθώντας τον σύνδεσμο που θα λάβετε με email.

RSS imageΚανάλια RSS

Με το RSS feed μας, δεν θα χάνετε καμιά πληροφορία ή ενημέρωση των ιστοσελίδων του Κοινοβουλίου.

Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να μπείτε στις ρυθμίσεις του RSS.