12

αποτέλεσμα(ατα)

Λέξη (-εις)
Τύπος δημοσίευσης
Τομέας πολιτικής
Συντάκτης
Λέξη κλειδί
Ημερομηνία

CAP horizontal regulation: Financing, management and monitoring of the common agricultural policy for 2021-2027

25-06-2019

As part of the preparation of the EU budget for 2021-2027, the European Commission put forward a new set of regulations to shape the future EU Common Agricultural Policy (CAP) on 1 June 2018. The proposal for a regulation on the financing, management and monitoring of the CAP provides the legislative framework for adapting the financing, management and monitoring rules to a new CAP delivery model. This seeks to achieve more subsidiarity and simplification, with greater responsibility given to Member ...

As part of the preparation of the EU budget for 2021-2027, the European Commission put forward a new set of regulations to shape the future EU Common Agricultural Policy (CAP) on 1 June 2018. The proposal for a regulation on the financing, management and monitoring of the CAP provides the legislative framework for adapting the financing, management and monitoring rules to a new CAP delivery model. This seeks to achieve more subsidiarity and simplification, with greater responsibility given to Member States, a shift from ensuring single transaction compliance to monitoring system performance in each Member State, and reduced 'red tape', among other things. Second edition. The 'EU Legislation in Progress' briefings are updated at key stages throughout the legislative procedure.

Understanding farmer income

11-04-2019

Farmer income is a key element in EU agricultural policy, aiming at ensuring a fair standard of living for the agricultural community and helping farmers face the risks inherent to their business. Measurement relies on two EU wide data sources. Understanding what agricultural receipts these data measure, and how, is key to evaluating farm policy in EU Member States and important in light of the proposed performance based policy framework.

Farmer income is a key element in EU agricultural policy, aiming at ensuring a fair standard of living for the agricultural community and helping farmers face the risks inherent to their business. Measurement relies on two EU wide data sources. Understanding what agricultural receipts these data measure, and how, is key to evaluating farm policy in EU Member States and important in light of the proposed performance based policy framework.

The EU fruit and vegetable sector: Main features, challenges and prospects

11-03-2019

Fruit and vegetables accounted for approximately 14 % of the total value of the EU's agricultural production in 2018. This is a fundamental sector for many EU Member States, especially those where it is particularly well developed, such as in the Mediterranean region and in some northern and eastern European countries. Moreover, all EU Member States produce at least a few types of fruit and vegetables. Apples and tomatoes are the main products of the richly diversified produce of the EU's fruit and ...

Fruit and vegetables accounted for approximately 14 % of the total value of the EU's agricultural production in 2018. This is a fundamental sector for many EU Member States, especially those where it is particularly well developed, such as in the Mediterranean region and in some northern and eastern European countries. Moreover, all EU Member States produce at least a few types of fruit and vegetables. Apples and tomatoes are the main products of the richly diversified produce of the EU's fruit and vegetable farms. Mostly small-sized with relatively high labour input, these farms earn incomes ranging from average (for fruit specialists) to very high (for horticulture specialists, including also flower and ornamental plant production). EU trade in fruit and vegetables is characterised by the predominance of internal over external flows, where the EU is traditionally a net importer. To strengthen the resilience of both the fruit and vegetable sector and its operators, and to boost the consumption of their produce, the EU has in place a comprehensive support system, especially through the regulatory framework for the common organisation of the markets in agricultural products. Rules on producer organisations and their operational programmes, crisis management and marketing standards, help the functioning of the sector, with additional support from the EU school fruit and vegetables scheme, as well as from the EU promotion and quality policies, income support and rural development measures, valid for all agricultural sectors. Recently passed EU legislation has already brought in important adjustments for the fruit and vegetable sector and no further major policy changes are currently anticipated. It will be its capacity to overcome its structural vulnerability and weak organisation, adopt innovation and respond to consumer needs that will shape its future.

Ensuring continuity of support for EU farmers in 2019 and 2020

09-01-2019

Every year, more than 6 million EU farms receive income support from direct payments (DP), a key element of the Common Agricultural Policy (CAP) that represents more than 70 % of total CAP expenditure. Rural development measures also support farming activities and contribute to enhancing people's livelihoods in rural areas, which represent a large share of EU territory. To ensure continuity of EU support and guarantee a smooth continuation of the CAP's implementation, the European Commission proposes ...

Every year, more than 6 million EU farms receive income support from direct payments (DP), a key element of the Common Agricultural Policy (CAP) that represents more than 70 % of total CAP expenditure. Rural development measures also support farming activities and contribute to enhancing people's livelihoods in rural areas, which represent a large share of EU territory. To ensure continuity of EU support and guarantee a smooth continuation of the CAP's implementation, the European Commission proposes to modify certain rules on DP and rural development, through the timely adoption of a regulation that should apply from 1 March 2019.

Integrated farm statistics

27-06-2018

As the EU’s policies evolve and adapt to changing circumstances, European statistics need to develop and meet users’ information needs efficiently. New technologies can help to combine and integrate different data sources without too great a burden on data producers. Farm statistics are the backbone of the EU’s agricultural statistical system. To increase their response speed to new data needs, the Commission put forward a new approach based on an integrated, flexible and modular framework. The Parliament ...

As the EU’s policies evolve and adapt to changing circumstances, European statistics need to develop and meet users’ information needs efficiently. New technologies can help to combine and integrate different data sources without too great a burden on data producers. Farm statistics are the backbone of the EU’s agricultural statistical system. To increase their response speed to new data needs, the Commission put forward a new approach based on an integrated, flexible and modular framework. The Parliament and Council reached a negotiated agreement on the proposal, which is scheduled to be voted by Parliament at first reading during the July plenary session.

The future of the EU's sheep and goat sector

30-04-2018

Sheep and goat sector production constitutes just a small share of the output of the EU livestock sector as a whole, but this farming activity's importance is much broader in terms of its social and economic contribution to remote rural areas, not to mention the environmental contribution it makes through the provision of public goods such as landscape and biodiversity conservation. Economic and structural difficulties do not help the sector's growth and this means that the EU is not self-sufficient ...

Sheep and goat sector production constitutes just a small share of the output of the EU livestock sector as a whole, but this farming activity's importance is much broader in terms of its social and economic contribution to remote rural areas, not to mention the environmental contribution it makes through the provision of public goods such as landscape and biodiversity conservation. Economic and structural difficulties do not help the sector's growth and this means that the EU is not self-sufficient but relies on imports to top up supply to its market for sheep and goats. The sector's traditional and emerging needs and the need for policy measures to address them are at the core of an own-initiative report due to be voted during the May I plenary session.

The sugar sector in the EU

18-04-2018

The EU's sugar sector provides a source of income for many farmers and sugar manufacturers. The EU is the world's top producer of sugar beet and one of the main sugar manufacturers' and consumers' markets. The EU sugar market had been one of the most heavily regulated markets in the agri-food sector for 50 years, until the quota regime ended on 30 September 2017, thereby introducing a new scenario for this segment of the economy.

The EU's sugar sector provides a source of income for many farmers and sugar manufacturers. The EU is the world's top producer of sugar beet and one of the main sugar manufacturers' and consumers' markets. The EU sugar market had been one of the most heavily regulated markets in the agri-food sector for 50 years, until the quota regime ended on 30 September 2017, thereby introducing a new scenario for this segment of the economy.

The EU's beekeeping sector

24-10-2017

Every year, the EU's 600 000 beekeepers and their 16 million beehives produce 200 000 tonnes of honey. This is not however sufficient to cover demand on the EU market, and the shortfall is made up by imports, above all from China. Threats to bee health and market competition make the economic viability of apiculture a critical matter. EU policies aim therefore to address these issues and promote beekeeping, an activity that is of vital importance to the environment.

Every year, the EU's 600 000 beekeepers and their 16 million beehives produce 200 000 tonnes of honey. This is not however sufficient to cover demand on the EU market, and the shortfall is made up by imports, above all from China. Threats to bee health and market competition make the economic viability of apiculture a critical matter. EU policies aim therefore to address these issues and promote beekeeping, an activity that is of vital importance to the environment.

Ο τομέας ελιάς και ελαιολάδου της ΕΕ : Κύρια χαρακτηριστικά, προκλήσεις και προοπτικές

14-09-2017

Μεγάλοι και εντατικοί ελαιώνες ή μικροί παραδοσιακοί ελαιώνες, σε συνδυασμό με αρχαίους ελαιώνες και ακόμη και μνημειακά ελαιόδενδρα, ορισμένα από τα οποία είναι 2 500 ή 3 000 ετών – όλα αυτά αποτελούν εμβληματικά χαρακτηριστικά του τοπίου της λεκάνης της Μεσογείου, της πολιτιστικής κληρονομιάς και των γαστρονομικών της παραδόσεων. Τα προϊόντα με βάση την ελιά αποτελούν βασικά στοιχεία της αγροτικής οικονομίας των νότιων χωρών της ΕΕ· η έκταση των ελαιώνων ανέρχεται σε 5 εκατομμύρια εκτάρια, ενώ ...

Μεγάλοι και εντατικοί ελαιώνες ή μικροί παραδοσιακοί ελαιώνες, σε συνδυασμό με αρχαίους ελαιώνες και ακόμη και μνημειακά ελαιόδενδρα, ορισμένα από τα οποία είναι 2 500 ή 3 000 ετών – όλα αυτά αποτελούν εμβληματικά χαρακτηριστικά του τοπίου της λεκάνης της Μεσογείου, της πολιτιστικής κληρονομιάς και των γαστρονομικών της παραδόσεων. Τα προϊόντα με βάση την ελιά αποτελούν βασικά στοιχεία της αγροτικής οικονομίας των νότιων χωρών της ΕΕ· η έκταση των ελαιώνων ανέρχεται σε 5 εκατομμύρια εκτάρια, ενώ η αξία της ετήσιας παραγωγής υπερβαίνει τα 7 000 εκατομμύρια ευρώ. Παρότι οι τιμές της ελιάς και του ελαιολάδου έχουν σημειώσει αύξηση τα τελευταία έτη, ο κύκλος εργασιών των μεμονωμένων εκμεταλλεύσεων εξαρτάται από το μέγεθος και τα επίπεδα παραγωγικότητας των ελαιώνων, ενώ το μοναδιαίο κόστος παραγωγής στα παραδοσιακά συστήματα είναι σημαντικά υψηλότερο –και, συνεπώς, τα περιθώρια κέρδους μικρότερα– σε σύγκριση με τα εντατικά και αρδευόμενα συστήματα καλλιέργειας. Στις χώρες παραγωγής της ΕΕ αντιστοιχεί το 70 με 75 % της παγκόσμιας παραγωγής ελαιολάδου και περισσότερο από το ένα τρίτο της παραγωγής επιτραπέζιων ελιών. Η νομοθεσία της ΕΕ επιδιώκει τη διατήρηση και ενίσχυση του ηγετικού αυτού ρόλου, προβλέποντας πλαίσιο κανόνων σε τομείς που εκτείνονται από την καταβολή ενισχύσεων στους παραγωγούς έως την προώθηση πρωτοβουλιών, και από την υγεία των φυτών έως τα πρότυπα ποιότητας και εμπορίας. Οι οικονομικές προβλέψεις δείχνουν αύξηση της παραγωγής (ιδίως στην Ισπανία) και της ζήτησης από χώρες χωρίς παραγωγή, κάτι που θα οδηγήσει σε ενίσχυση του ηγετικού ρόλου της ΕΕ στην εξαγωγική αγορά. Η ΕΕ είναι μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου Eλαίας· η τελευταία συμφωνία του εν λόγω συμβουλίου, με την οποία καθορίζονται κανόνες για την οργάνωση της διεθνούς ελαιοκομικής αγοράς, βρίσκεται σε διαδικασία έγκρισης από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

The sheep and goat sector in the EU: Main features, challenges and prospects

31-08-2017

Sheep and goats grazing on meadows in the countryside are part of the landscape and cultural heritage of many European countries. They are a source of employment in disadvantaged agricultural areas and the high-quality traditional products they yield are broadly recognised as the result of a sustainable and multifunctional form of agriculture that contributes to preserving the environment and social cohesion in rural areas. Yet, the EU sheep and goat sector has been experiencing economic and structural ...

Sheep and goats grazing on meadows in the countryside are part of the landscape and cultural heritage of many European countries. They are a source of employment in disadvantaged agricultural areas and the high-quality traditional products they yield are broadly recognised as the result of a sustainable and multifunctional form of agriculture that contributes to preserving the environment and social cohesion in rural areas. Yet, the EU sheep and goat sector has been experiencing economic and structural difficulties in recent decades, mainly involving a consistent decrease in livestock numbers, following outbreaks of contagious diseases and policy changes in public funding schemes. With a population of about 98 million animals and a production that accounts for a small share of the total EU livestock output, the sheep and goat sector does not ensure self-sufficiency. That is why the EU is among the world's main importers of sheep and goats, mainly from New Zealand and Australia. Moreover, as sheep and goat farming is among the less remunerative agricultural activities, it does not encourage investments or new entrants from younger generations of farmers. Several EU-level policy instruments are available for providing support to this sector in its capacity to deliver both food and public goods, such as landscape and biodiversity conservation. However, considering its low profitability and the fact that production is mostly located in less favoured areas, EU stakeholders are recommending the inclusion of specific policy measures in the framework of current discussions on the Common Agricultural Policy post-2020, as well as the adoption of communication and promotion measures to strengthen the position of the sector in respect of EU consumers' choices.

Εταίροι

Μείνετε μαζί μας

email update imageΣύστημα ενημέρωσης με email

Το σύστημα ενημέρωσης με email, το οποίο σας στέλνει τα νέα κατευθείαν στην ηλεκτρονική γραμματοθυρίδα σας, σας επιτρέπει να έχετε διαρκή ενημέρωση για πρόσωπα και πράγματα στο Κοινοβούλιο. Λαμβάνετε, μεταξύ άλλων, τις τελευταίες ειδήσεις σχετικά με βουλευτές και επιτροπές του ΕΚ, τις υπηρεσίες ενημέρωσης ή το Think Tank.

Μπορείτε να μπείτε στο σύστημα αυτό από οποιαδήποτε ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου. Για να εγγραφείτε και να λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις του Think Tank, δώστε απλώς τη διεύθυνση του email σας, επιλέξτε το θέμα που σας ενδιαφέρει, διαλέξτε τη συχνότητα της ενημέρωσης (καθημερινή, εβδομαδιαία, ή μηνιαία) και ολοκληρώστε την εγγραφή σας ακολουθώντας τον σύνδεσμο που θα λάβετε με email.

RSS imageΚανάλια RSS

Με το RSS feed μας, δεν θα χάνετε καμιά πληροφορία ή ενημέρωση των ιστοσελίδων του Κοινοβουλίου.

Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να μπείτε στις ρυθμίσεις του RSS.