20

αποτέλεσμα(ατα)

Λέξη (-εις)
Τύπος δημοσίευσης
Τομέας πολιτικής
Συντάκτης
Λέξη κλειδί
Ημερομηνία

Research for REGI Committee - Implementation of Cohesion Policy in the 2014-2020 Programming Period - January 2019 UPDATE

17-01-2019

The implementation timetable for cohesion policy is defined largely by its legislative framework, which explicitly provides for European Parliament involvement in a number of cases. In order to be able to plan parliamentary work and exercise systematic scrutiny of policy implementation and of the Commission’s work, it is essential to have an overview of the expected timing of different steps in policy implementation in the coming years. The briefing was first published in 2014, and has been updated ...

The implementation timetable for cohesion policy is defined largely by its legislative framework, which explicitly provides for European Parliament involvement in a number of cases. In order to be able to plan parliamentary work and exercise systematic scrutiny of policy implementation and of the Commission’s work, it is essential to have an overview of the expected timing of different steps in policy implementation in the coming years. The briefing was first published in 2014, and has been updated since then. The briefing includes a detailed (but non-exhaustive) timetable of policy actions connected with the implementation of the European Structural and Investment Funds in 2019, together with an overview of major actions for the remainder of the programming period, from 2020.

Research for REGI Committee - The economic, social and territorial situation of Northern Ireland

15-05-2018

This briefing was prepared to provide information for the visit to Northern Ireland from 21 to 23 March 2018 of a delegation of the European Parliament’s Committee on Regional Development (REGI).

This briefing was prepared to provide information for the visit to Northern Ireland from 21 to 23 March 2018 of a delegation of the European Parliament’s Committee on Regional Development (REGI).

Delegation note - Economic, social and territorial situation and policies in the United States of America (focus: Boston, Massachusetts)

15-05-2018

This briefing was prepared to provide information for the visit to Boston (Massachusetts) and Washington, DC from 7 to 11 May 2018 of a delegation from the European Parliament’s Committee on Regional Development (REGI).

This briefing was prepared to provide information for the visit to Boston (Massachusetts) and Washington, DC from 7 to 11 May 2018 of a delegation from the European Parliament’s Committee on Regional Development (REGI).

Το Ταμείο Αλληλεγγύης

01-11-2017

Το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπει στην ΕΕ να υποστηρίξει χρηματοδοτικά ένα κράτος μέλος, μια υπό προσχώρηση χώρα ή μια περιφέρεια σε περιπτώσεις σοβαρών φυσικών καταστροφών.

Το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπει στην ΕΕ να υποστηρίξει χρηματοδοτικά ένα κράτος μέλος, μια υπό προσχώρηση χώρα ή μια περιφέρεια σε περιπτώσεις σοβαρών φυσικών καταστροφών.

Κοινή ονοματολογία των εδαφικών στατιστικών μονάδων (ΝUTS)

01-11-2017

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει κοινή στατιστική ονοματολογία των εδαφικών μονάδων, που αποκαλείται «NUTS», με σκοπό να διευκολύνει τη συλλογή, την ανάπτυξη και τη δημοσίευση εναρμονισμένων περιφερειακών στατιστικών στην ΕΕ. Το ιεραρχικό αυτό σύστημα χρησιμοποιείται επίσης για τις κοινωνικοοικονομικές αναλύσεις των περιφερειών και τον καθορισμό των παρεμβάσεων στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει κοινή στατιστική ονοματολογία των εδαφικών μονάδων, που αποκαλείται «NUTS», με σκοπό να διευκολύνει τη συλλογή, την ανάπτυξη και τη δημοσίευση εναρμονισμένων περιφερειακών στατιστικών στην ΕΕ. Το ιεραρχικό αυτό σύστημα χρησιμοποιείται επίσης για τις κοινωνικοοικονομικές αναλύσεις των περιφερειών και τον καθορισμό των παρεμβάσεων στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ.

Κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα

01-11-2017

Σκοπός των κρατικών ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα είναι η στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας στις πλέον μειονεκτούσες ευρωπαϊκές περιφέρειες.

Σκοπός των κρατικών ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα είναι η στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας στις πλέον μειονεκτούσες ευρωπαϊκές περιφέρειες.

Το πρόγραμμα PEACE για τη Βόρεια Ιρλανδία

01-11-2017

Στόχος του προγράμματος PEACE της ΕΕ είναι η υποστήριξη της ειρήνης και της συμφιλίωσης καθώς και η προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής προόδου στη Βόρεια Ιρλανδία και στην παραμεθόρια περιοχή της Ιρλανδίας.

Στόχος του προγράμματος PEACE της ΕΕ είναι η υποστήριξη της ειρήνης και της συμφιλίωσης καθώς και η προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής προόδου στη Βόρεια Ιρλανδία και στην παραμεθόρια περιοχή της Ιρλανδίας.

Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ)

01-11-2017

Οι Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) δημιουργήθηκαν για να διευκολυνθεί η διασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και των περιφερειακών και τοπικών αρχών τους. Οι ΕΟΕΣ δίνουν τη δυνατότητα στους εν λόγω εταίρους να υλοποιούν κοινά έργα, να ανταλλάσσουν τεχνογνωσία και να βελτιώνουν τον συντονισμό του χωροταξικού σχεδιασμού.

Οι Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) δημιουργήθηκαν για να διευκολυνθεί η διασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και των περιφερειακών και τοπικών αρχών τους. Οι ΕΟΕΣ δίνουν τη δυνατότητα στους εν λόγω εταίρους να υλοποιούν κοινά έργα, να ανταλλάσσουν τεχνογνωσία και να βελτιώνουν τον συντονισμό του χωροταξικού σχεδιασμού.

RESEARCH FOR REGI COMMITTEE: The economic, social and territorial situation of Romania - North-West Region

14-07-2017

This briefing was prepared to provide information for the visit to Romania’s North-West (Nord-Vest) Region (Cluj-Napoca and Turda) of 18 to 20 September 2017 by a delegation of the European Parliament’s Committee on Regional Development.

This briefing was prepared to provide information for the visit to Romania’s North-West (Nord-Vest) Region (Cluj-Napoca and Turda) of 18 to 20 September 2017 by a delegation of the European Parliament’s Committee on Regional Development.

Research for REGI Committee - Technical Assistance at the Initiative of the Commission

15-09-2016

This in-depth analysis, requested by the European Parliament’s Committee on Regional Development (REGI), focuses on technical assistance (TA) activities at the initiative of the Commission (EC) (Article 58 of the Common Provision Regulation or CPR ) and aims to shed some light on the historical background of its principles and implementation, as well as on the current relationship with the management of TA activities when a Member State is facing temporary budgetary difficulties (Article 25 of the ...

This in-depth analysis, requested by the European Parliament’s Committee on Regional Development (REGI), focuses on technical assistance (TA) activities at the initiative of the Commission (EC) (Article 58 of the Common Provision Regulation or CPR ) and aims to shed some light on the historical background of its principles and implementation, as well as on the current relationship with the management of TA activities when a Member State is facing temporary budgetary difficulties (Article 25 of the CPR). At the time of writing, the Commission has presented a proposal concerning a new ‘TA programme’ (i.e. the Structural Reform Support Programme), and this analysis also provides some preliminary considerations of this initiative, especially as regards the amendment of Article 25 of the CPR and the transfer of TA resources.

Εταίροι

Μείνετε μαζί μας

email update imageΣύστημα ενημέρωσης με email

Το σύστημα ενημέρωσης με email, το οποίο σας στέλνει τα νέα κατευθείαν στην ηλεκτρονική γραμματοθυρίδα σας, σας επιτρέπει να έχετε διαρκή ενημέρωση για πρόσωπα και πράγματα στο Κοινοβούλιο. Λαμβάνετε, μεταξύ άλλων, τις τελευταίες ειδήσεις σχετικά με βουλευτές και επιτροπές του ΕΚ, τις υπηρεσίες ενημέρωσης ή το Think Tank.

Μπορείτε να μπείτε στο σύστημα αυτό από οποιαδήποτε ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου. Για να εγγραφείτε και να λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις του Think Tank, δώστε απλώς τη διεύθυνση του email σας, επιλέξτε το θέμα που σας ενδιαφέρει, διαλέξτε τη συχνότητα της ενημέρωσης (καθημερινή, εβδομαδιαία, ή μηνιαία) και ολοκληρώστε την εγγραφή σας ακολουθώντας τον σύνδεσμο που θα λάβετε με email.

RSS imageΚανάλια RSS

Με το RSS feed μας, δεν θα χάνετε καμιά πληροφορία ή ενημέρωση των ιστοσελίδων του Κοινοβουλίου.

Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να μπείτε στις ρυθμίσεις του RSS.