13

αποτέλεσμα(ατα)

Λέξη (-εις)
Τύπος δημοσίευσης
Τομέας πολιτικής
Συντάκτης
Ημερομηνία

CAP horizontal regulation: Financing, management and monitoring of the common agricultural policy for 2021-2027

25-06-2019

As part of the preparation of the EU budget for 2021-2027, the European Commission put forward a new set of regulations to shape the future EU Common Agricultural Policy (CAP) on 1 June 2018. The proposal for a regulation on the financing, management and monitoring of the CAP provides the legislative framework for adapting the financing, management and monitoring rules to a new CAP delivery model. This seeks to achieve more subsidiarity and simplification, with greater responsibility given to Member ...

As part of the preparation of the EU budget for 2021-2027, the European Commission put forward a new set of regulations to shape the future EU Common Agricultural Policy (CAP) on 1 June 2018. The proposal for a regulation on the financing, management and monitoring of the CAP provides the legislative framework for adapting the financing, management and monitoring rules to a new CAP delivery model. This seeks to achieve more subsidiarity and simplification, with greater responsibility given to Member States, a shift from ensuring single transaction compliance to monitoring system performance in each Member State, and reduced 'red tape', among other things. Second edition. The 'EU Legislation in Progress' briefings are updated at key stages throughout the legislative procedure.

Law enforcement access to financial data

11-04-2018

Access to financial data by law enforcement authorities is seen as critical for preventing crime. This briefing looks at the specific provisions contained in EU instruments that have facilitated this access, and examines the exchange of financial data at EU level but also with non-EU countries. It shows that such access has significantly broadened in the last decades. The private sector, which collects most of these data, has been increasingly regulated; as a result, the sources of information available ...

Access to financial data by law enforcement authorities is seen as critical for preventing crime. This briefing looks at the specific provisions contained in EU instruments that have facilitated this access, and examines the exchange of financial data at EU level but also with non-EU countries. It shows that such access has significantly broadened in the last decades. The private sector, which collects most of these data, has been increasingly regulated; as a result, the sources of information available to the competent authorities have multiplied. The exchange of these data at EU level has been furthermore considerably simplified. However, law enforcement authorities still see significant challenges to accessing and exchanging financial information. The Commission plans to address these challenges through a number of initiatives that it announced in its 2018 work programme. On the other hand, such broadened access does not occur without debates and controversies, in particular in relation to efficiency at the operational level, adequate scrutiny and fundamental rights compliance.

Delegated and Implementing Measures in the Banking Field-Forthcoming Level 2 Acts under CRD IV and CRR (update 2018)

22-03-2018

This briefing focuses on the not yet delivered delegated acts under the Capital Requirements Directive 2013/36/EU (CRD IV) and the Capital Requirements Regulation (EU) 575/2013 (CRR) Both contain empowerments for the Commission to adopt ‘level 2’ measures (e.g. delegated acts and regulatory technical standards), the majority - but not all - have been completed to date.

This briefing focuses on the not yet delivered delegated acts under the Capital Requirements Directive 2013/36/EU (CRD IV) and the Capital Requirements Regulation (EU) 575/2013 (CRR) Both contain empowerments for the Commission to adopt ‘level 2’ measures (e.g. delegated acts and regulatory technical standards), the majority - but not all - have been completed to date.

Revised framework for investment firms

13-12-2017

The EU framework for investment firms consists of several legislative acts: the Directive on markets in financial instruments (MiFID), the Capital Requirements Regulation 575/2013 (CRR) and the Capital Requirements Directive 2013/36/EU (CRD). Together with various international rules, these legislative acts lay down rules on the activity of credit institutions and their prudential supervision. In 2016, the European Commission submitted two legislative proposals amending the CRR and the CRD and it ...

The EU framework for investment firms consists of several legislative acts: the Directive on markets in financial instruments (MiFID), the Capital Requirements Regulation 575/2013 (CRR) and the Capital Requirements Directive 2013/36/EU (CRD). Together with various international rules, these legislative acts lay down rules on the activity of credit institutions and their prudential supervision. In 2016, the European Commission submitted two legislative proposals amending the CRR and the CRD and it now intends to further revise the existing framework for investment firms. Research shows that there are several challenges influencing the current system, especially a plethora of investment firms with different prudential requirements, leading to legislative complexity and decreasing legislative clarity. Parliament and the European Economic and Social Committee have, on several occasions, called for improvements to the existing framework. The European Commission itself has expressed a willingness to revise the CRR/CRD framework and it is expected that it will publish a legislative proposal (with its impact assessment) on a revised framework for investment firms on 20 December 2017.

Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή

01-11-2017

Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι ένας από τους βασικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθώς βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια παγκόσμια έλλειψη φυσικών πόρων, η κύρια πρόκληση για παραγωγούς και καταναλωτές είναι πλέον τα «περισσότερα αποτελέσματα µε λιγότερα μέσα». Για να ανταποκριθεί σε αυτή την πρόκληση κατά την παρούσα συγκυρία της κλιματικής αλλαγής και της αυξανόμενης ανάγκης για πηγές ενέργειας, η ΕΕ έχει εισαγάγει ολόκληρη σειρά πολιτικών και πρωτοβουλιών που στοχεύουν στη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή ...

Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι ένας από τους βασικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθώς βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια παγκόσμια έλλειψη φυσικών πόρων, η κύρια πρόκληση για παραγωγούς και καταναλωτές είναι πλέον τα «περισσότερα αποτελέσματα µε λιγότερα μέσα». Για να ανταποκριθεί σε αυτή την πρόκληση κατά την παρούσα συγκυρία της κλιματικής αλλαγής και της αυξανόμενης ανάγκης για πηγές ενέργειας, η ΕΕ έχει εισαγάγει ολόκληρη σειρά πολιτικών και πρωτοβουλιών που στοχεύουν στη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή. Αυτές προβλέπεται να βελτιώσουν τις συνολικές περιβαλλοντικές επιδόσεις των προϊόντων καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, να τονώσουν τη ζήτηση για καλύτερα προϊόντα και βελτιωμένες τεχνολογίες παραγωγής και να βοηθήσουν τους καταναλωτές να επιλέγουν με επίγνωση.

European Development Fund - Joint development cooperation and the EU budget: out or in?

05-11-2014

As a major international actor in development cooperation, the EU has in the European Development Fund (EDF) its largest geographic instrument in this policy area, with €30.5 billion allocated to the 11th EDF for 2014-20. In recent years, around 30% of total EU spending on external assistance, including spending on both development and other categories, has been channelled through the EDF. The Fund focuses on countries and territories which have special historical ties with some Member States: the ...

As a major international actor in development cooperation, the EU has in the European Development Fund (EDF) its largest geographic instrument in this policy area, with €30.5 billion allocated to the 11th EDF for 2014-20. In recent years, around 30% of total EU spending on external assistance, including spending on both development and other categories, has been channelled through the EDF. The Fund focuses on countries and territories which have special historical ties with some Member States: the African, Caribbean and Pacific Group of States (ACP), which receive the bulk of funding, and the overseas countries and territories (OCTs) of the EU. This publication aims to provide a general overview of the key features of the EDF, with a particular focus on the budgetary specificities of the Fund and the long-standing debate on its possible inclusion in the EU budget.

Potential for Reorganization within the ITER Project to Improve Cost-Effectiveness

15-05-2013

The International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER) Project is an international scientific undertaking between seven cofinancing Parties intended to demonstrate the feasibility of nuclear fusion as a power source. Fusion for Energy (F4E) is the Domestic Agency charged with providing the EU contribution to the ITER International Organisation. ITER, and subsequently, F4E costs have increased substantially from original estimates, because of a number of internal and external drivers. While ...

The International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER) Project is an international scientific undertaking between seven cofinancing Parties intended to demonstrate the feasibility of nuclear fusion as a power source. Fusion for Energy (F4E) is the Domestic Agency charged with providing the EU contribution to the ITER International Organisation. ITER, and subsequently, F4E costs have increased substantially from original estimates, because of a number of internal and external drivers. While the EU has continued to affirm its support for the project, cost overruns have attracted a large amount of political questions, culminating in the capping of ITER expenditure through 2020 at 6,6 billion Euros, and have accentuated early difficulties of the F4E organisation. Beginning in 2010, a number of reforms were undertaken within F4E, including a reshuffling and reorientation of the governance and management structures, as well as significant efforts to implement cost-savings. The reforms have been widely lauded as effective and positive by stakeholders, although the inherent cost-effectiveness of F4E remains inextricably linked with the ITER project as a whole. Despite F4E’s commendable efforts, the margin to achieve the cost-savings needed to rebuild the contingency is highly limited by inherent characteristics of F4E’s operating environment. However, the study puts forward some tracks for improvements.

Εξωτερικός συντάκτης

Ernst & Young - Government & Public Sector (GPS) (Paris-la-Défense, France)

What are the Necessary Conditions for Effective Financial Control in Multi-Donor Foundations & Endowments, and What Examples of Best Practice in this Domain Can be Brought into the European Endowment for Democracy and EU?

15-03-2013

This study aims at defining the key best-practices regarding governance, internal and external controls and transparency that could be applied to the European Endowment Fund. The survey was conducted using a benchmark approach.

This study aims at defining the key best-practices regarding governance, internal and external controls and transparency that could be applied to the European Endowment Fund. The survey was conducted using a benchmark approach.

Εξωτερικός συντάκτης

Ernst & Young et Associés (Paris, France)

Relations between Company Supervisory Bodies and the Management - National Systems and Proposed Instruments at the European Level with a View to Improving Legal Efficiency

15-05-2012

Proper functioning of the supervisory body and the quality of its relations with the management are among the essential conditions enabling a business to create value over the long term. The advances proposed in these two areas pertain, in particular, to the membership of the body, the training of its members and the functions of its committees, for which recommendations at the European level may be useful. They also involve the place of stakeholders (gender balance, employee involvement). These ...

Proper functioning of the supervisory body and the quality of its relations with the management are among the essential conditions enabling a business to create value over the long term. The advances proposed in these two areas pertain, in particular, to the membership of the body, the training of its members and the functions of its committees, for which recommendations at the European level may be useful. They also involve the place of stakeholders (gender balance, employee involvement). These two issues are currently handled with a lack of uniformity in the 27 countries in the Union, which would benefit from the adoption of European directives.

Εξωτερικός συντάκτης

Valérie Tandeau de Marsac (Barreau de Paris, France) et Yann Paclot (Université de Paris XI, Paris, France) Maîtrise d'oeuvre : Jeantetassocies AARPI, cabinet d'avocats avec la collaboration de Catherine Cathiard (Barreau de Paris, France) , Francis Collin (Barreau de Paris, France) , Pascal Georges (Barreau de Paris, France) , Emmanuelle Huck (juriste) , Sylvie Le Damany (Barreau de Paris, France) , Didier Poracchia (Université d’Aix-Marseille, France) and Philippe Portier (Barreau de Paris, France et Barreau de New York, USA)

Rights and Obligations of Shareholders - National Regimes and Proposed Instruments at EU Level for Improving Legal Efficiency

15-05-2012

Shareholders are both partners with voting rights, who can take part in collective decisions concerning the company, and owners of equity securities, who are entitled to profit from selling them on. In view of this dual aspect, it seemed that legal efficiency in terms of their rights and obligations could be improved by (i) recognising the primacy of corporate benefit and (ii) making concerted action possible.

Shareholders are both partners with voting rights, who can take part in collective decisions concerning the company, and owners of equity securities, who are entitled to profit from selling them on. In view of this dual aspect, it seemed that legal efficiency in terms of their rights and obligations could be improved by (i) recognising the primacy of corporate benefit and (ii) making concerted action possible.

Εξωτερικός συντάκτης

Frank Martin Laprade (Université de Paris XI, Paris, France) avec la collaboration de Philippe Portier (Barreau de Paris, France et Barreau de New York, USA) , Catherine Cathiard (Barreau de Paris, France) , Yann Paclot (Université de Paris XI, Paris, France) and Didier Poracchia (Université d’Aix-Marseille, France)

Προσεχείς εκδηλώσεις

16-10-2019
State of the Union: The view from regions and cities
Άλλη δραστηριότητα -
EPRS
17-10-2019
What Europe is Thinking: The latest Pew survey of opinion in 14 EU Member States
Άλλη δραστηριότητα -
EPRS
05-11-2019
The Art and Craft of Political Speech-writing: A conversation with Eric Schnure
Άλλη δραστηριότητα -
EPRS

Εταίροι

Μείνετε μαζί μας

email update imageΣύστημα ενημέρωσης με email

Το σύστημα ενημέρωσης με email, το οποίο σας στέλνει τα νέα κατευθείαν στην ηλεκτρονική γραμματοθυρίδα σας, σας επιτρέπει να έχετε διαρκή ενημέρωση για πρόσωπα και πράγματα στο Κοινοβούλιο. Λαμβάνετε, μεταξύ άλλων, τις τελευταίες ειδήσεις σχετικά με βουλευτές και επιτροπές του ΕΚ, τις υπηρεσίες ενημέρωσης ή το Think Tank.

Μπορείτε να μπείτε στο σύστημα αυτό από οποιαδήποτε ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου. Για να εγγραφείτε και να λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις του Think Tank, δώστε απλώς τη διεύθυνση του email σας, επιλέξτε το θέμα που σας ενδιαφέρει, διαλέξτε τη συχνότητα της ενημέρωσης (καθημερινή, εβδομαδιαία, ή μηνιαία) και ολοκληρώστε την εγγραφή σας ακολουθώντας τον σύνδεσμο που θα λάβετε με email.

RSS imageΚανάλια RSS

Με το RSS feed μας, δεν θα χάνετε καμιά πληροφορία ή ενημέρωση των ιστοσελίδων του Κοινοβουλίου.

Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να μπείτε στις ρυθμίσεις του RSS.