71

αποτέλεσμα(ατα)

Λέξη (-εις)
Τύπος δημοσίευσης
Τομέας πολιτικής
Συντάκτης
Ημερομηνία

Mechanism to resolve legal and administrative obstacles in a cross-border context

25-01-2019

Often isolated, and with generally poorer access to public services, the EU's border regions face a unique set of challenges. This has been recognised under Article 174 of the Treaty on the Functioning of the European Union, which provides that particular attention should be paid to cross-border regions when developing action to strengthen the EU's economic, social and territorial cohesion. Yet while the EU has provided significant support over the years, particularly within the framework of European ...

Often isolated, and with generally poorer access to public services, the EU's border regions face a unique set of challenges. This has been recognised under Article 174 of the Treaty on the Functioning of the European Union, which provides that particular attention should be paid to cross-border regions when developing action to strengthen the EU's economic, social and territorial cohesion. Yet while the EU has provided significant support over the years, particularly within the framework of European territorial cooperation, helping to strengthen connectivity and create new growth and jobs, numerous obstacles continue to hamper cross-border cooperation. Organised to identify these remaining bottlenecks, the Commission's 2015 cross-border review revealed legal and administrative barriers to be the main obstacle to cross-border cooperation while, in parallel, the 2015 Luxembourg Presidency put forward plans for an EU cross-border mechanism, with an informal working group set up to develop the idea. Both processes have fed into discussions in recent years to create a mechanism for cross-border areas, leading to the current proposal, introduced as part of the multiannual financial framework's cohesion policy package. Second edition. The 'EU Legislation in Progress' briefings are updated at key stages throughout the legislative procedure.

European territorial cooperation (Interreg) 2021-2027

11-01-2019

On 29 May 2018, the European Commission adopted several proposals aimed at defining the architecture of EU cohesion policy for the post-2020 programming period. The package includes a proposal for the new generation of European territorial cooperation (ETC) programmes, commonly referred to as 'Interreg'. The proposed regulation would bring significant changes to the current architecture of ETC, with the reshaping of the three traditional cooperation strands (i.e. crossborder, transnational and interregional ...

On 29 May 2018, the European Commission adopted several proposals aimed at defining the architecture of EU cohesion policy for the post-2020 programming period. The package includes a proposal for the new generation of European territorial cooperation (ETC) programmes, commonly referred to as 'Interreg'. The proposed regulation would bring significant changes to the current architecture of ETC, with the reshaping of the three traditional cooperation strands (i.e. crossborder, transnational and interregional cooperation) and the creation of two new components, one dedicated to outermost regions, the other to interregional cooperation on innovation. Another major novelty is the incorporation of cooperation with countries other than EU Member States. The proposal is being examined simultaneously by the Council and the European Parliament. In Parliament, the Committee on Regional Development (REGI), responsible for the file, adopted its report on 3 December 2018. It is scheduled for a vote during the January I plenary session, with a view to fixing Parliament’s position for negotiations with the Council. Second edition. The 'EU Legislation in Progress' briefings are updated at key stages throughout the legislative procedure.

Sector coupling: how can it be enhanced in the EU to foster grid stability and decarbonise?

19-11-2018

Sector coupling involves the increased integration of energy end-use and supply sectors with one another. This can improve the efficiency and flexibility of the energy system as well as its reliability and adequacy. Additionally, sector coupling can reduce the costs of decarbonisation. To foster the full potential of sector coupling in several end-use and supply applications, it is important that existing techno-economic, policy and regulatory barriers are removed. Furthermore, a more integrated ...

Sector coupling involves the increased integration of energy end-use and supply sectors with one another. This can improve the efficiency and flexibility of the energy system as well as its reliability and adequacy. Additionally, sector coupling can reduce the costs of decarbonisation. To foster the full potential of sector coupling in several end-use and supply applications, it is important that existing techno-economic, policy and regulatory barriers are removed. Furthermore, a more integrated approach to energy systems planning is needed. This document was provided by Policy Department A at the request of the Committee on Industry, Research and Energy.

European Regional Development Fund, Cohesion Fund, a cross-border mechanism and Interreg

14-09-2018

The European Commission recently issued the legislative proposals for the spending programmes of the MFF 2021-2027, including the legislative package on cohesion policy. Three of these proposals (on the ERDF and the Cohesion fund, on a new mechanism for cross-border cooperation and on Interreg) are covered by one IA. It provides a good description of policy challenges and ‘lessons learned’ from previous programmes. Potential effects of proposed measures are, however, discussed rather generally, neglecting ...

The European Commission recently issued the legislative proposals for the spending programmes of the MFF 2021-2027, including the legislative package on cohesion policy. Three of these proposals (on the ERDF and the Cohesion fund, on a new mechanism for cross-border cooperation and on Interreg) are covered by one IA. It provides a good description of policy challenges and ‘lessons learned’ from previous programmes. Potential effects of proposed measures are, however, discussed rather generally, neglecting in particular social, environmental and other specific or indirect impacts. Additional explanations regarding the assumptions (and uncertainties) underlying the analysis would have increased the completeness, precision and accountability of the IA.

China's Arctic policy: How China aligns rights and interests

24-04-2018

Unlike the Arctic states, China has no territorial sovereignty and related sovereign rights to resource extraction and fishing in the Arctic. Faced with very limited rights as a non-Arctic state, China has been eager to design strategies to bridge the widening gap between the legal and institutional constraints in the Arctic and its growing Arctic interests. It has developed a self-defined Arctic identity as a 'near-Arctic state' and sought – and in 2013 gained – observer status in the Arctic Council ...

Unlike the Arctic states, China has no territorial sovereignty and related sovereign rights to resource extraction and fishing in the Arctic. Faced with very limited rights as a non-Arctic state, China has been eager to design strategies to bridge the widening gap between the legal and institutional constraints in the Arctic and its growing Arctic interests. It has developed a self-defined Arctic identity as a 'near-Arctic state' and sought – and in 2013 gained – observer status in the Arctic Council, to prepare the ground for a future expanded foothold in the region. China's first-ever white paper on Arctic policy of 26 January 2018 seeks to justify the country's Arctic ambitions through its history of Arctic research and the challenges and opportunities that rapid climate change in the Arctic present the country. China acknowledges for the first time that its Arctic interests are no longer limited to scientific research but extend to a variety of commercial activities. These are embedded in a new China-led cooperation initiative which aims to build a 'Polar Silk Road' that connects China with Europe via the Arctic and corresponds to one of two new 'blue ocean passages' extending from China's 21st Century Maritime Silk Road, launched in 2013. The white paper stresses China's commitment to upholding the institutional and legal framework for Arctic governance and to respecting the sovereign rights of the Arctic states. On the other hand, it asserts China's right as a non-Arctic state to participate in Arctic affairs under international law. China's Arctic policy suggests a strong desire to push for the internationalisation of the Arctic's regional governance system. The white paper is not a strategy document, and is more interesting for what it omits, such as the national security dimension that is a major driver of China's Arctic ambitions.

European territorial cooperation

23-03-2018

Established in 1990, the first European territorial cooperation initiative, Interreg I, focused on cross-border cooperation. Action in this area has expanded over the years to cover broader initiatives such as trans-national cooperation, involving countries from wider geographical areas, and inter-regional cooperation, which brings together regions from across the whole EU. These three strands together make up European territorial cooperation, which is one of the two main goals of cohesion policy ...

Established in 1990, the first European territorial cooperation initiative, Interreg I, focused on cross-border cooperation. Action in this area has expanded over the years to cover broader initiatives such as trans-national cooperation, involving countries from wider geographical areas, and inter-regional cooperation, which brings together regions from across the whole EU. These three strands together make up European territorial cooperation, which is one of the two main goals of cohesion policy today. With the removal of Europe's frontier posts, travelling across borders has become second nature for millions of European citizens. European territorial cooperation has brought Europeans closer together, strengthened connectivity and improved the natural environment, supported by EU mechanisms such as the European groupings of territorial cooperation, and macro-regional strategies. Yet despite these achievements, numerous obstacles to closer cooperation still remain, such as divergent national rules in the areas of employment, healthcare and social security. Recent years have witnessed increased calls to address these hurdles, with the 2015 Luxembourg EU Presidency putting forward a proposal for a new instrument for cross-border projects, and the European Commission organising a cross-border review to identify remaining bottlenecks in the area, leading to a 2017 communication on boosting growth and cohesion in EU border regions. The European Parliament has also adopted a resolution on European territorial cooperation as part of this process. With discussions under way on the future of cohesion policy, there is general agreement on the importance of strengthening Interreg beyond 2020. Yet despite the many achievements of this policy over the years, continued EU support for European territorial cooperation is arguably critical, with the partial reintroduction of border controls in recent years revealing just how fragile territorial cooperation can be. This is an updated edition of a briefing from September 2016: PE 586.666.

Research for REGI Committee - Public Private Partnerships and Cohesion Policy

15-11-2017

The objective of this study is to describe the role of Public-Private Partnerships (PPPs) in Cohesion Policy. The study finds that the use of PPPs in Cohesion Policy has been limited and concentrated in a number of Member States and sectors, in spite of favourable regulatory changes. Evidence shows that PPPs are useful instruments to implement projects on time and on budget, but the assessment of outcomes over the long-term period is still limited and not conclusive.

The objective of this study is to describe the role of Public-Private Partnerships (PPPs) in Cohesion Policy. The study finds that the use of PPPs in Cohesion Policy has been limited and concentrated in a number of Member States and sectors, in spite of favourable regulatory changes. Evidence shows that PPPs are useful instruments to implement projects on time and on budget, but the assessment of outcomes over the long-term period is still limited and not conclusive.

Εξωτερικός συντάκτης

CSIL: Gianni CARBONARO, Gelsomina CATALANO, Laura DELPONTE, Silvia VIGNETTI supported by (case studies) Filippo ADDARII and Fiorenza LIPPARINI (PlusValue), Dariusz ZWIERZYNSKI

Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή

01-11-2017

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να προαχθεί η αρμονική ανάπτυξη του συνόλου της, ενισχύει την οικονομική, κοινωνική και εδαφική της συνοχή. Η ΕΕ αποσκοπεί, ιδιαίτερα, στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών της. Μεταξύ των εν λόγω περιοχών, δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις αγροτικές περιοχές, τις περιοχές στις οποίες συντελείται βιομηχανική μετάβαση, και τις περιοχές που πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά προβλήματα, όπως οι υπερβόρειες περιοχές ...

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να προαχθεί η αρμονική ανάπτυξη του συνόλου της, ενισχύει την οικονομική, κοινωνική και εδαφική της συνοχή. Η ΕΕ αποσκοπεί, ιδιαίτερα, στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών της. Μεταξύ των εν λόγω περιοχών, δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις αγροτικές περιοχές, τις περιοχές στις οποίες συντελείται βιομηχανική μετάβαση, και τις περιοχές που πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά προβλήματα, όπως οι υπερβόρειες περιοχές που είναι ιδιαίτερα αραιοκατοικημένες και οι νησιωτικές, διασυνοριακές και ορεινές περιοχές.

EU trade with Latin America and the Caribbean: Overview and figures

26-10-2017

This publication provides an overview of trade relations between the EU and Latin American and Caribbean countries and groupings. The EU has concluded fully fledged agreements with two Latin American groupings (Cariforum and the Central America group), a multiparty trade agreement with three members of the Andean Community (Colombia, Ecuador, and Peru), and bilateral agreements with Chile and Mexico. It is currently also modernising its agreement with Mexico and intends soon to start negotiations ...

This publication provides an overview of trade relations between the EU and Latin American and Caribbean countries and groupings. The EU has concluded fully fledged agreements with two Latin American groupings (Cariforum and the Central America group), a multiparty trade agreement with three members of the Andean Community (Colombia, Ecuador, and Peru), and bilateral agreements with Chile and Mexico. It is currently also modernising its agreement with Mexico and intends soon to start negotiations on modernising its agreement with Chile. The EU has also concluded framework agreements with Mercosur and its individual members (Argentina, Brazil, Paraguay, and Uruguay). The agreement with the former will be replaced, once the on-going negotiations on an EU-Mercosur association agreement have been completed. This publication provides recent data on trade relations between the EU and Latin American and Caribbean countries and groupings, compares the agreements governing trade relations that have already been concluded, and analyses the reasons behind the ongoing and planned negotiations on the EU-Mercosur, EU-Mexico and EU-Chile agreements. This is a revised and updated edition of a publication from March 2016 by Enrique Gomez Ramirez, Eleni Lazarou, Laura Puccio and Giulio Sabbati, PE 579.086.

THE ROLE OF CITIES IN THE INSTITUTIONAL FRAMEWORK OF THE EUROPEAN UNION

06-10-2017

This study, commissioned by the European Parliament’s Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the AFCO Committee, examines the role of cities in the institutional framework of the European Union and shows their limits and opportunities to engage effectively in policy-making at the EU level.

This study, commissioned by the European Parliament’s Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the AFCO Committee, examines the role of cities in the institutional framework of the European Union and shows their limits and opportunities to engage effectively in policy-making at the EU level.

Εξωτερικός συντάκτης

Prof. Dr. Hubert HEINELT, Institute of Political Science, Technische Universität Darmstadt, Germany

Προσεχείς εκδηλώσεις

01-10-2019
Health threats from climate change: Scientific evidence for policy-making
Άλλη δραστηριότητα -
EPRS

Εταίροι

Μείνετε μαζί μας

email update imageΣύστημα ενημέρωσης με email

Το σύστημα ενημέρωσης με email, το οποίο σας στέλνει τα νέα κατευθείαν στην ηλεκτρονική γραμματοθυρίδα σας, σας επιτρέπει να έχετε διαρκή ενημέρωση για πρόσωπα και πράγματα στο Κοινοβούλιο. Λαμβάνετε, μεταξύ άλλων, τις τελευταίες ειδήσεις σχετικά με βουλευτές και επιτροπές του ΕΚ, τις υπηρεσίες ενημέρωσης ή το Think Tank.

Μπορείτε να μπείτε στο σύστημα αυτό από οποιαδήποτε ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου. Για να εγγραφείτε και να λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις του Think Tank, δώστε απλώς τη διεύθυνση του email σας, επιλέξτε το θέμα που σας ενδιαφέρει, διαλέξτε τη συχνότητα της ενημέρωσης (καθημερινή, εβδομαδιαία, ή μηνιαία) και ολοκληρώστε την εγγραφή σας ακολουθώντας τον σύνδεσμο που θα λάβετε με email.

RSS imageΚανάλια RSS

Με το RSS feed μας, δεν θα χάνετε καμιά πληροφορία ή ενημέρωση των ιστοσελίδων του Κοινοβουλίου.

Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να μπείτε στις ρυθμίσεις του RSS.