77

αποτέλεσμα(ατα)

Λέξη (-εις)
Τύπος δημοσίευσης
Τομέας πολιτικής
Συντάκτης
Ημερομηνία

European Social Fund Plus (ESF+) 2021-2027

29-03-2019

In preparation for the upcoming Multiannual Financial Framework for 2021-2027, the European Commission published a proposal for a regulation on the European Social Fund Plus (ESF+) on 30 May 2018. In the same spirit as the current European Social Fund 2014-2020, the ESF+ will provide the main EU financial instrument for improving workers' mobility and employment opportunities and strengthening social cohesion, improving social fairness and increasing competitiveness across Europe for the 2021-2027 ...

In preparation for the upcoming Multiannual Financial Framework for 2021-2027, the European Commission published a proposal for a regulation on the European Social Fund Plus (ESF+) on 30 May 2018. In the same spirit as the current European Social Fund 2014-2020, the ESF+ will provide the main EU financial instrument for improving workers' mobility and employment opportunities and strengthening social cohesion, improving social fairness and increasing competitiveness across Europe for the 2021-2027 period. With a provisional budget of €101.2 billion (current prices), the ESF+ should merge the existing European Social Fund (ESF), the Youth Employment Initiative (YEI), and the Fund for European Aid to the most Deprived (FEAD), the Employment and Social Innovation Programme (EaSI) and the EU Health Programme. The new fund will concentrate its investment in three main areas: education, employment and social inclusion. At the European Parliament, the file was assigned to the Committee on Employment and Social Affairs (EMPL), which adopted its report on 3 December, 2018. On 16 January 2019, the committee’s amendments to increase the funding and make youth and children the main beneficiaries were approved by plenary. No trilogue meetings have taken place, and so Parliament is now due to conclude the first reading during the April I plenary session. Third edition. The 'EU Legislation in Progress' briefings are updated at key stages throughout the legislative procedure.

European Social Fund Plus and European Globalisation Adjustment Fund

08-10-2018

The Commission proposes to establish a European Social Plus (ESF+) by merging different funds and programmes, and a strengthened European Globalisation Adjustment Fund (EGF). These proposals would contribute to implement the European Pillar of Social Rights and enhance social Europe. The impact assessment report (IA) concerning the proposals explains the challenges of funding and the defined objectives of the proposals. In relation to the proposed measures, risks and mitigating measures have also ...

The Commission proposes to establish a European Social Plus (ESF+) by merging different funds and programmes, and a strengthened European Globalisation Adjustment Fund (EGF). These proposals would contribute to implement the European Pillar of Social Rights and enhance social Europe. The impact assessment report (IA) concerning the proposals explains the challenges of funding and the defined objectives of the proposals. In relation to the proposed measures, risks and mitigating measures have also been discussed. It can be noted that the IA essentially concentrates in providing a thorough assessment of the selected measures, rather than discussing possible alternatives and comparing and assessing them. In addition, it would have benefited the analysis, if the link with the specific objectives had been elaborated more, as the description of social impacts is quite limited, and health impacts are not discussed although the Health Programme is merged into the ESF+. It would have been useful to have further explanation on the merger of the Health Programme into the ESF+ and its expected synergy impacts. A more detailed description would have been welcome concerning the results of the targeted stakeholder consultations.

Assistive technologies for people with disabilities

15-01-2018

Assistive technologies (ATs) are designed to improve the functional capabilities of people with disabilities. Some are relatively low-tech and very familiar, such as such as reading glasses, crutches and hearing aids. Others are more advanced, using cutting-edge science and technology, with future ATs under development that could have a huge impact on all our lives. This briefing provides an overview of a scientific foresight study of ATs for three specific types of disability: blindness and visual ...

Assistive technologies (ATs) are designed to improve the functional capabilities of people with disabilities. Some are relatively low-tech and very familiar, such as such as reading glasses, crutches and hearing aids. Others are more advanced, using cutting-edge science and technology, with future ATs under development that could have a huge impact on all our lives. This briefing provides an overview of a scientific foresight study of ATs for three specific types of disability: blindness and visual impairment, deafness and hearing impairment, and autism spectrum disorders.

Tunisia: Progress achieved and prospects for the social dimension

30-11-2017

In 2011, following the outbreak of protests – known as the Jasmine Revolution – which toppled President Zine El Abidine Ben Ali's regime, Tunisia embarked on a path to democratic transition and socio-economic transformation, emulating the reforms and governance practices of established liberal democracies. Nearly eight years on, the country has made significant progress, including in the social sphere, and has emerged as a regional leader in institutional reform. However, to avoid jeopardising the ...

In 2011, following the outbreak of protests – known as the Jasmine Revolution – which toppled President Zine El Abidine Ben Ali's regime, Tunisia embarked on a path to democratic transition and socio-economic transformation, emulating the reforms and governance practices of established liberal democracies. Nearly eight years on, the country has made significant progress, including in the social sphere, and has emerged as a regional leader in institutional reform. However, to avoid jeopardising the stability and progress achieved, further reforms are needed.

Research for the CULT Committee - Modernisation of higher education

16-10-2017

This study analyses the policy developments since the Commission’s 2011 agenda for the modernisation of Europe’s higher education systems and assess the developments against the aims of the agenda. Second, it summarises most important achievements, shortcomings and challenges, to assess the effectiveness of the policy measures taken to reach the objectives set out in the 2011 agenda. Third, it assesses the renewed EU agenda in the light of these achievements, shortcomings and challenges and its renewed ...

This study analyses the policy developments since the Commission’s 2011 agenda for the modernisation of Europe’s higher education systems and assess the developments against the aims of the agenda. Second, it summarises most important achievements, shortcomings and challenges, to assess the effectiveness of the policy measures taken to reach the objectives set out in the 2011 agenda. Third, it assesses the renewed EU agenda in the light of these achievements, shortcomings and challenges and its renewed objectives. Last, it makes recommendations for actions by the Committee including follow-up with other major stakeholders.

Εξωτερικός συντάκτης

ACA: Irina Ferencz, Bernd Wächter

Inclusive education for learners with disabilities

15-09-2017

This study, commissioned by the Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs at the request of the Committee on Petitions, has been prepared to examine the issue of inclusive education for learners with disabilities. It provides an overview of definitions for and background to inclusive education, and of the role of international organisations and the European Union in this issue. The study also looks into the situation of inclusive education in the EU Member States and the main ...

This study, commissioned by the Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs at the request of the Committee on Petitions, has been prepared to examine the issue of inclusive education for learners with disabilities. It provides an overview of definitions for and background to inclusive education, and of the role of international organisations and the European Union in this issue. The study also looks into the situation of inclusive education in the EU Member States and the main perspectives for the future.

Εξωτερικός συντάκτης

Victoria SORIANO, Amanda WATKINS, Serge EBERSOLD - European Agency for Special Needs and Inclusive Education

Εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση

01-09-2017

Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, η λήψη αποφάσεων για τις πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Συνεπώς, η ΕΕ διαδραματίζει υποστηρικτικό ρόλο. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες κοινές προκλήσεις για όλα τα κράτη μέλη, όπως η γήρανση του πληθυσμού, το έλλειμμα δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, ο παγκόσμιος ανταγωνισμός και η προσχολική εκπαίδευση, οι οποίες απαιτούν κοινή αντιμετώπιση, με τα κράτη να συνεργάζονται και να μαθαίνουν το ...

Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, η λήψη αποφάσεων για τις πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Συνεπώς, η ΕΕ διαδραματίζει υποστηρικτικό ρόλο. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες κοινές προκλήσεις για όλα τα κράτη μέλη, όπως η γήρανση του πληθυσμού, το έλλειμμα δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, ο παγκόσμιος ανταγωνισμός και η προσχολική εκπαίδευση, οι οποίες απαιτούν κοινή αντιμετώπιση, με τα κράτη να συνεργάζονται και να μαθαίνουν το ένα από το άλλο[1].

Skills development and employment: Apprenticeships, internships and volunteering

14-04-2017

This study discusses participation, outcomes, quality and challenges of apprenticeships, internships/traineeships and volunteering schemes. Though important, all three forms face challenges that need attention in the related existing and planned EU-level initiatives (such as the planned Quality Framework for Apprenticeships). Issues concern, for example, providing clarity on the employment status (mainly for apprenticeships) and on fair remuneration, thus limiting the risk of being sources for cheap ...

This study discusses participation, outcomes, quality and challenges of apprenticeships, internships/traineeships and volunteering schemes. Though important, all three forms face challenges that need attention in the related existing and planned EU-level initiatives (such as the planned Quality Framework for Apprenticeships). Issues concern, for example, providing clarity on the employment status (mainly for apprenticeships) and on fair remuneration, thus limiting the risk of being sources for cheap labour. The note was prepared by Policy Department A at the request of the Committee on Employment and Social Affairs (EMPL) to support the Committee’s work on the New Skills Agenda.

Εξωτερικός συντάκτης

Simon Broeki, Terence Hogarth, Liga Baltina, Amerigo Lombardi (Fondazione Giacomo Brodolini)

Syrian crisis: Impact on Lebanon

30-03-2017

The crisis in Syria has had a significant impact on neighbouring countries over the past six years. Five million Syrians have fled to Turkey, Lebanon, Jordan, Iraq and Egypt, putting host countries and communities under great pressure. Moreover, violence has spilled over into some neighbouring countries, including Lebanon. The impact of the Syrian crisis on Lebanon has been immense. Since the outbreak of the crisis in 2011, up to 1.5 million displaced persons are believed to have crossed the border ...

The crisis in Syria has had a significant impact on neighbouring countries over the past six years. Five million Syrians have fled to Turkey, Lebanon, Jordan, Iraq and Egypt, putting host countries and communities under great pressure. Moreover, violence has spilled over into some neighbouring countries, including Lebanon. The impact of the Syrian crisis on Lebanon has been immense. Since the outbreak of the crisis in 2011, up to 1.5 million displaced persons are believed to have crossed the border into Lebanon, formerly home to around 4.5 million people. The population has grown by an unprecedented 30 % in under four years, making Lebanon the country with the highest per capita concentration of refugees worldwide. The situation in neighbouring Syria has exacerbated Lebanon's political instability, and led to political deadlock for the past three years. This, in turn, has made it impossible to tackle some urgent challenges arising from the refugee presence, and from underlying structural problems with the delivery of basic services to the Lebanese population. Moreover, there are concerns, particularly among Christians, Shias and Druze, that a large number of Syrian Sunni Muslims could upset the delicate sectarian balance in Lebanon's multi-confessional political system. In light of Lebanon's experience with up to 280 000 Palestine refugees, its population is united in its opposition to a lasting refugee presence in the country. The Lebanese government insists that the presence of refugees from Syria is 'temporary', despite the absence of reasonable prospects for their safe return to their homeland in the foreseeable future. The international community has stepped in to help countries in the region cope with the influx of large numbers of vulnerable people. Emphasis has shifted from traditional humanitarian aid to 'resilience building'. This implies creating the long-term conditions that will allow Syrians to build a future for themselves and their children in the region, including acquiring the skills and tools to re-build their own country once they are able to return. The EU is co-hosting an international conference on 'Supporting the future of Syria and the region' on 5 April 2017, which will assess where the international community stands collectively in helping the region cope with the crisis.

Rural poverty in the European Union

13-03-2017

In 2015, 119 million European citizens, representing almost a quarter of the EU population, were at risk of poverty and social exclusion. Statistics show that the average poverty rate is slightly higher in rural areas, with very contrasting situations across the Union as some countries display a huge poverty gap between rural and urban areas. Rural poverty, which appears to be less documented than urban poverty, is linked to the specific disadvantages of rural areas. These include an unfavourable ...

In 2015, 119 million European citizens, representing almost a quarter of the EU population, were at risk of poverty and social exclusion. Statistics show that the average poverty rate is slightly higher in rural areas, with very contrasting situations across the Union as some countries display a huge poverty gap between rural and urban areas. Rural poverty, which appears to be less documented than urban poverty, is linked to the specific disadvantages of rural areas. These include an unfavourable demographic situation, a weaker labour market, limited access to education and also remoteness and rural isolation. The latter is associated with a lack of basic services such as healthcare and social services, and with increased costs for inhabitants on account of travel distances. These factors are considered to be the main drivers of rural poverty. Through their interaction, they can generate a spiral of decline in which poverty can become entrenched. While the fight against poverty and social exclusion lies primarily within the remit of the Member States and their regions, this issue is at the heart of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Several EU funds and policies can contribute to alleviating poverty, in particular the current EU rural development policy which, for the first time, includes a priority relating to the promotion of social inclusion, poverty reduction and economic development in rural areas. Within this policy, Member States and regions can use EU funding to implement measures that, although not directly targeting poverty reduction, may help tackle those drivers of poverty in many ways, such as fostering job creation, improving services, developing infrastructure for information and communications technologies (ICT), and enhancing access to education. In this regard, local strategies such as the Leader method are particularly suited to supporting disadvantaged groups.

Εταίροι

Μείνετε μαζί μας

email update imageΣύστημα ενημέρωσης με email

Το σύστημα ενημέρωσης με email, το οποίο σας στέλνει τα νέα κατευθείαν στην ηλεκτρονική γραμματοθυρίδα σας, σας επιτρέπει να έχετε διαρκή ενημέρωση για πρόσωπα και πράγματα στο Κοινοβούλιο. Λαμβάνετε, μεταξύ άλλων, τις τελευταίες ειδήσεις σχετικά με βουλευτές και επιτροπές του ΕΚ, τις υπηρεσίες ενημέρωσης ή το Think Tank.

Μπορείτε να μπείτε στο σύστημα αυτό από οποιαδήποτε ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου. Για να εγγραφείτε και να λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις του Think Tank, δώστε απλώς τη διεύθυνση του email σας, επιλέξτε το θέμα που σας ενδιαφέρει, διαλέξτε τη συχνότητα της ενημέρωσης (καθημερινή, εβδομαδιαία, ή μηνιαία) και ολοκληρώστε την εγγραφή σας ακολουθώντας τον σύνδεσμο που θα λάβετε με email.

RSS imageΚανάλια RSS

Με το RSS feed μας, δεν θα χάνετε καμιά πληροφορία ή ενημέρωση των ιστοσελίδων του Κοινοβουλίου.

Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να μπείτε στις ρυθμίσεις του RSS.